Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021

zlamanec_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021. Návrh Zprávy o uplatňování obsahuje rovněž pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec.

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021 je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 25.08.2021 do 24.09.2021,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadu Zlámanec v pondělí od 08:30 do 17:00, v úterý až čtvrtek od 08:30 do 15:00 a v pátek od 08:30 do 12:00, jinak po telefonické dohodě.

Do 24.09.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz