Navrhněte, která stavba bude Domem roku

Dům roku 2015 Stavby, které by mohly být nominovány na čestné ocenění Dům roku, letos, podobně jako každý rok, hledá město Uherské Hradiště. Ocenění se uděluje zpětně, titul by tedy mohlo získat architektonické dílo nebo stavební počin, který nejvíce obohatil naše město v uplynulém roce 2016. V loňském roce ocenění Dům roku město udělilo revitalizovanému průmyslovému areálu v Sadech, kde vznikla restaurace, hotel a autosalón.

Vyzýváme proto projektanty, investory a dodavatele staveb dokončených, neboli zkolaudovaných v roce 2016, aby je přihlásili, a to nejpozději do 31. března 2017 přihlásili. Se svými podněty a tipy na architektonicky zajímavé stavby může přijít také veřejnost.
 

"Mělo by jít o zajímavou a hodnotnou stavbu. Myslíme si, že v našem městě jsou domy, které si nominaci na ocenění zaslouží," nechal se slyšet starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. A nemusí vždy jít o velkou stavbu, může se jednat třeba i o rodinný dům. "Každopádně to má být počin, který by neměl uniknout pozornosti," doplnil starosta.

 

Za dobu svého dlouholetého trvání si čestná ocenění města Uherské Hradiště za kvalitu architektury - Dům roku nebo stavební počin - Stavba roku získala mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb určitou prestiž.

 

Sekretářem soutěže je útvar městského architekta, kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašovací panel.

O návrzích rozhoduje hodnotící komise, kterou tvoří členové odborné komise rady města pro Architekturu a regeneraci MPZ a architekti autorizovaní u České komory architektů nebo praktikující architekti, všichni s trvalým bydlištěm v obvodu města s rozšířenou působností (v ORP Uherské Hradiště). 

 

Úvodní snímek: vloni oceněný Dům roku 2015 - průmyslový areál v Sadech