Návrhy usnesení zastupitelstva města

Zde naleznete předkládané návrhy na znění usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště. Od 30. 11. 2015 jsou zveřejňovány návrhy usnesení včetně předkládaných důvodových zpráv (vyjma důvodových zpráv k rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Návrh znění usnesení a důvodových zpráv je upravován z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodové zprávy se zobrazí po kliknutí na příslušný název bodu programu.

Návrhy usnesení jsou součástí programu jednotlivých zasedání.