Nebytové prostory

Formulář k podpoře podnikatelů - covid-19:
 
Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
 • pdf Pronájem prostor v budovách č. p. 1531, 1532 a 1534, Studentské náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 5 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání o celkové výměře 316 m2, umístěných v 1. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice (dle přesné specifikace prostor uvedených v Příloze č. 1), prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání o celkové výměře 4 137,87 m2, umístěných v 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP budovy č. p. 1532, Studentské námětí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice (dle přesné specifikace prostor uvedených v Příloze č. 2) a prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání o celkové výměře 829,70 m2, umístněných v 1. NP   a 2. NP budovy č. p. 1534, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí st. p. č. 1831 v k.ú. Mařatice (dle přesné specifikace prostor uvedených v Příloze č. 3).
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 4.01 o výměře 147 m2, č. 4.02 o výměře 5,40 m2 a č. 4.03 o výměře 6,50 m2, vše o celkové výměře 158,9 m2, umístěných ve IV. NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 48/1 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 0.01 o výměře 14,75 m2 a č. 0.02 o výměře 7,95 m2, umístěných v I. PP a dále č. 1.03 o výměře 47 m2, č. 1.04 o výměře 8,10 m2, č. 1.05 o výměře 1,60 m2, č. 1.06 o výměře 1,15 m2, č. 1.07 o výměře 3 m2, č. 1.08 o výměře 2,20 m2, č. 1.09 o výměře 2 m2 a č. 1.10 o výměře 2,75 m2, umístěných v I. NP, vše o celkové výměře 90,50 m2 a vše v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostoru v budově č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.01 o celkové výměře 26,37 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem části střechy umístěné na bytovém domě č. p. 879, tř. Maršála Malinovského, Uherské Hradiště (pdf, 597 KB)
  Jedná se o pronájem části střechy o výměře cca 2 m2, umístěné na bytovém domě č. p. 879, tř. Maršála Malinovského, Uherské Hradiště, který je součástí pozemku st. p. č. 1539 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1 (pdf, 467 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28.02.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2014, týkající se pronájmu prostor sloužících podnikání č. 1.03 o výměře 91 m2, č. 1.04 o výměře 8,40 m2, č. 1.05 o výměře 2,20 m2, č. 1.06 o výměře 1,40 m2, č. 1.07 o výměře 10,20 m2 a č. 1.08 o výměře 2,30 m2, umístěných v I. NP, dále prostor č. 3.01 o výměře 18,90 m2, č. 3.02 o výměře 15 m2, č. 3.03 o výměře 31,70 m2, č. 3.04 o výměře 15 m2, č. 3.05 o výměře 23,40 m2, č. 3.06 o výměře 25,90 m2, č. 3.08 o výměře 5,50 m2, č. 3.11 o výměře 4,90 m2, č. 3.12 o výměře 2,10 m2, č. 3.13 o výměře 1,50 m2, č. 3.14 o výměře 1,20 m2 a č. 3.15 o výměře 2,40 m2 umístěných ve III. NP a dále prostor č. 4.01 o výměře 147 m2, č. 4.02 o výměře 5,40 m2 a č. 4.03 o výměře 6,50 m2, umístěných ve IV. NP, vše o celkové výměře 421,90 m2 a vše v budově č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 48/1 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Mgr. A. Richardem Janouškem, Lešetín I 217/3, 760 01 Zlín, IČ 484 71 542, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to ve zúžení předmětu nájmu o prostory č. 4.01 o výměře 147 m2, č. 4.02 o výměře 5,40 m2 a č. 4.03 o výměře 6,50 m2, vše o celkové výměře 158,9 m2, umístěné ve IV. NP budovy č. p. 35, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 48/1 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně čl. IV. Nájemné, a to tak, že se nájemné za nájem prostor sloužících podnikání za kalendářní měsíc i rok snižuje v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu nájmu.
 • pdf Žádost o poskytnutí podpory covid-19.pdf (pdf, 414 KB)