Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
 • pdf Pronájem prostoru v budově č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 3.03 o výměře 85,49 m2, umístěného ve III. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání (pdf, 411 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 24.03.2017, týkající se pronájmu prostoru č. 0.03 o výměře 13,62 m2, umístěného v I. PP a prostor č. 1.12 o výměře 23,02 m2 a č. 1.13 o výměře 14,94 m2, umístěných v I. NP, vše v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 653 99 447, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 0.03 o výměře 13,62 m2, umístěný v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně č. IV. Nájemné, a to tak, že se nájemné za nájem prostor nesloužících podnikání za kalendářní měsíc snižuje v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště („Atrium“) (pdf, 2 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.60 o výměře 29,19 m2, č. 1.61 o výměře 2,30 m2, č. 1.62 o výměře 2,60 m2, č. 1.63 o výměře 4,08 m2, č. 1.64 o výměře 2,71 m2, č. 1.65 o výměře 1,52 m2 a č. 1.66 o výměře 17,59 m2, vše o celkové výměře 59,99 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště („Cafe 21“) (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.02 o výměře 72,30 m2, č. 1.03 o výměře 10,30 m2, č. 1.04 o výměře 5,40 m2, č. 1.05 m2 o výměře 5,60 m2, č. 1.06 o výměře 5,80 m2, č. 1.07 o výměře 6,10 m2, č. 1.08 o výměře 3,40 m2, č. 1.09 o výměře 17,40 m2, č. 1.10 o výměře 37,30 m2 a zahrádky kavárny o výměře 172 m2, vše o celkové výměře 335,60 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 2 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.11 o výměře 35,70 m2, č. 1.12 o výměře 8,40 m2, č. 1.13 o výměře 2,00 m2 a č. 1.14 o výměře 1,45 m2, vše o celkové výměře 47,55 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 59/1 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 3.01 o výměře 17,83 m2, č. 3.02 o výměře 21,97 m2, č. 3.03 o výměře 15,87 m2, č. 3.04 o výměře 1,11 m2 a č. 3.05 o výměře 0,83 m2, vše o celkové výměře 57,61 m2, umístěných ve III. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 3.07 o výměře 1,55 m2 a č. 3.17 o výměře 28,65 m2, vše o celkové výměře 30,20 m2, umístěných ve III. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.01 o výměře 15,77 m2, č. 2.02 o výměře 7,93 m2, č. 2.03 o výměře 10,56 m2, č. 2.04 o výměře 11,88 m2 a č. 2.05 o výměře 8,15 m2, vše o celkové výměře 54,29 m2 a dále č. 2.06 o výměře 16,92 m2, č. 2.07 o výměře 22,32 m2, č. 2.08 o výměře 16,42 m2, č. 2.09 o výměře 1,68 m2 a č. 2.10 o výměře 1,00 m2, vše o celkové výměře 58,34 m2 (všechny prostory o celkové výměře 112,63 m2), umístěných ve II. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště.   Prostory můžou být pronajaty jako celek nebo ve dvou částech.
 • pdf Pronájem prostoru v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
  Jedná se o pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 1.04 o výměře 15,22 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183, oba v k.ú. Uherské Hradiště.