Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
  • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2017/0081/SMM (pdf, 350 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2017/0081/SMM ze dne 20.02.2017, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 22,94 m2, umístěných v budově bez č. p./č. e., Verbířská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 721/6 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a spolkem Vinaři Mařatice z.s., Vinohradská 850, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, IČ 670 06 981, spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, a to z doby určité do 28.02.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.