Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
  • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (pdf, 349 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 04.06.2001, týkající se nájmu garáže č. 6 o celkové výměře 17,60 m2, umístěné v I. NP budovy č. p. 1258, Purkyňova, Uherské Hradiště, stojící na pozemcích st. p. č. 2655/1 a st. p. č. 2655/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a paní O. N. a panem P. D. (nyní manželé O. D. a P. D.), spočívajícího ve změně čl. II. Doba nájmu, a to z doby určité do 31.05.2021, na dobu určitou do 31.12.2021.