Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
  • pdf Pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
    Jedná se o pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.12 o výměře 18,22 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště s tím, že pronájem je možný po ukončení stávajícího nájemního vztahu (předpokládaný termín od 01.04.2021).
  • pdf Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání (pdf, 382 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 15.02.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 01.10.2020, týkající se pronájmu prostoru č. 0.17 o výměře 14,83 m2, umístěného v I. PP a prostoru č. 2.12 o výměře 18,22 m2, umístěného ve II. NP, vše o celkové výměře 33,05 m2 a vše v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností J.D.Production, s.r.o., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 92 939, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to ve zúžení předmětu nájmu o prostor č. 2.12 o výměře 18,22 m2, umístěný ve II. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně č. IV. Nájemné, a to tak, že se nájemné za nájem prostor sloužících podnikání za kalendářní měsíc i rok snižuje v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy.
  • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání č. 2019/0228/SMM-SBB (pdf, 326 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání č. 2019/0228/SMM-SBB ze dne 18.03.2019, týkající se pronájmu prostoru nesloužícího podnikání č. 1.03 (garáž) o celkové výměře 28,3 m2, umístěného v hospodářském objektu, který je na pozemku p. č. 3005/25 v k.ú. Mařatice (areál pohřebiště Uherské Hradiště – Mařatice), uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem Z. Š., spočívajícího ve změně čl. II. Doba nájmu, a to ve změně doby určité 2 let počínaje dnem 01.04.2019, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.