Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
  • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 1 MB)
    Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.02 o výměře 72,30 m2, č. 1.03 o výměře 10,30 m2, č. 1.04 o výměře 5,40 m2, č. 1.05 m2 o výměře 5,60 m2, č. 1.06 o výměře 5,80 m2, č. 1.07 o výměře 6,10 m2, č. 1.08 o výměře 3,40 m2, č. 1.09 o výměře 17,40 m2, č. 1.10 o výměře 37,30 m2 a zahrádky kavárny o výměře 172 m2, vše o celkové výměře 335,60 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 31/1 a st. p. č. 32/2, oba v k.ú. Uherské Hradiště.
  • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 29.03.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2018 (pdf, 426 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 29.03.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2018, týkající se pronájmu prostor nesloužících podnikání č. 3.17 o výměře 18,10 m2, č. 3.18 o výměře 18,26 m2 a č. 3.19 o výměře 18,86 m2, umístěných ve III. NP, dále č. 0.12 o výměře 12,40 m2, č. 0.13 o výměře 11,26 m2, č. 0.14 o výměře 12,15 m2 a č. 0.15 o výměře 11,81 m2, umístěných v I. PP, vše o celkové výměře 102,84 m2, vše v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a PAHOP, Zdravotním ústavem paliativní a hospicové péče, z. ú., Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 049 77 408, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v rozšíření předmětu nájmu o prostory nesloužící podnikání č. 0.05 o výměře 20,73 m2 a č. 0.17 o výměře 14,83 m2, vše o celkové výměře 35,56 m2, umístěné v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, a ve změně čl. IV. Nájemné a to tak, že se nájemné za nájem prostor nesloužících podnikání za kalendářní měsíc zvyšuje v přímé úměře s ohledem na změnu předmětu smlouvy.