Nedělní mše k výročí města

V neděli 15. října od 10:30 hodin bude mši svatou v kostele sv. Františka Xaverského slavit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slavnostní mše za město Uherské Hradiště se koná u příležitosti 760. výročí založení města Uherské Hradiště.

2240n.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz