Nejlepší lidoví výrobci převzali v Uherském Hradišti ceny za svou práci

DSC_3313.JPG Podruhé v historii se předávaly dvě ceny pro lidové výrobce v jeden čas a na jednom pódiu. Pro Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje město Uherské Hradiště, si v úterý 14. května do uherskohradišťské Reduty přišly Jarmila Kraváčková za práci z textilních vláken – vyšívání na výřez a Gabriela Majíčková za užitkovou a dekorativní keramiku. Čestné uznání pak připadlo Antonii Dostálkové za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními technikami a za práci s modrotiskem. Mistrem tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se stali Marie Vlčková z Uherského Ostrohu za výrobu kraslic, Blanka Ammann z Huslenek, která vyniká v tzv. pletení na rámu a Jaroslav Němec, jehož doménou je výroba předmětů ze slámy.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005.  Ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště. Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.

Cenou Vladimíra Boučka se může pochlubit již celkem 25 osobností (2 jsou manželské páry). Čestných ocenění při Ceně Vladimíra Boučka bylo uděleno celkem osm.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Zlínský kraj přistoupil k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu v roce 2011 a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Je formou veřejného uznání a také podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.  Toto ocenění získalo již celkem 24 osobností.

V minulosti již několik držitelů Ceny Vladimíra Boučka obdrželo také krajský titul Mistra tradiční rukodělné výroby a naopak.  Z letos oceněných „Mistrů“ má již z dřívějška cenu Vladimíra Boučka Marie Vlčková. 

Ceny lidovým tvůrcům předávali  ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti představitelé města i Zlínského kraje.

"Město Uherské Hradiště svůj velmi úzký vztah k tradicím dokazuje mimo jiné pořádáním mnoha akcí v lidovém duchu a v průběhu celého roku také řadou jarmarků, kde se právě tyto osobnosti mohou prezentovat se svými výrobky a patří jim zde čestné místo," řekl při svém proslovu starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Udržování tradic vyzdvihl také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek: "Jsem velmi rád, že se s těmito lidmi mohu osobně potkat a popřát jim všechno dobré. Nejpodstatnější je, že předávají své řemeslo dalším generacím, v tom vidím největší přínos jejich činnosti," řekl hejtman.

Slavnostní chvíle doprovodila taneční vystoupení žákyň ZUŠ Uherské Hradiště, které pod vedením Jany Trubačíkové zatančily tři choreografie, se kterými aktuálně sbírají ceny v soutěžích napříč celou republikou.  

Nositelé ocenění - Cena Vladimíra Boučka:

2019 Jarmila Kraváčková, Gabriela Majíčková

2018 Hana Šubrtová, Anna Heliová

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková, Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská, Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková, Emil Kobza

2009 Anna Pohunková, Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

Nositelé ocenění – Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje:

2019 Marie Vlčková, Blanka Ammann, Jaroslav Němec

2018 Božena Habartová, Petr a Zlatuše Hejdovi, Marie Pyrchalová

2017 Zuzana Hartlová, Jiří Hýža, Petr Mužík

2016 Rozálie Blažková, Vladislava Hrubešová, Taťána Malinová

2015 Lenka Macečková, Marie Sekaninová, Antonín Hájek

2014 Marie Skrežinová, Antonín Moštěk, Josef Fryzelka

2013 Ludmila Kalivodová, Božena Vráželová, Stanislava Žabková

2012 Jiří Machaníček, Ivan Šulák, František Zuska

DSC_3401.JPG

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz