Nejlepší sportovci

Statut byl schválen radou města Uh. Hradiště dne 10. 10. 2017 - č. usnesení 1120/68/RM/2017.

pdf.png Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů, soubor typu pdf, (36,29 kB)

Anketa „Sportovec desetiletí města Uherské Hradiště“

Již po dvacáté budou oceněni nejlepší sportovci města Uherské Hradiště. Slavnostní vyhlášení proběhne ve Slováckém divadle 9. února 2018. V rámci vyhlášení nejlepších sportovců bude tentokrát oceněn také Sportovec desetiletí, o kterém rozhodne veřejnost v anketě.

 

Podání návrhů - nejlepší sportovec a sportovní kolektiv za rok 2017

Návrhy na nominace na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2017 může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, příp. místem provozování činnosti či trvalým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Magda Blahová

T: 572 525 608
M: 605 203 043
E: Magda.Blahova@mesto-uh_cz