Nenechejte vánoční stromky válet po městě, odvezeme je

vyh1.jpg Zanedlouho přijde období, kdy se lidé začnou zbavovat vánočních stromků. Prosíme, abyste po odstrojení stromků upřednostnili jejich uložení přímo do sběrného dvora na ulici Moravníky č. p. 905. Kdo nemá možnost použitý stromek dopravit přímo do sběrného dvora, ať jej umístí k nejbližšímu sběrnému místu odpadu (kontejnerová stání), odkud zajistí odvoz město Uherské Hradiště.

Také letos bude sběr a odvoz stromků prováděn jednou týdně, vždy v pondělí, a to od 7. 1. do 11. 2. 2019. Ideálním dnem pro odložení stromku je kontejnerům je tedy vždy neděle před odvozem.

Žádáme občany, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům a zejména, aby neumísťovali stromky do nádob na komunální odpad. Stromky od sběrných míst i ze sběrného dvora jsou následně ekologicky likvidovány štěpkováním.

Takto vzniklá štěpka je využita jako druhotný energetický zdroj. Po posledním sběru stromků jsme získali 32 tun štěpky, která posloužila k ekologické výrobě elektrické energie i tepla. Přestože likvidace vánočních stromků přišla uherskohradišťskou radnici na cca 80 tisíc korun, našly stromky využití, které je navíc šetrné k životnímu prostředí. 

2314.jpg

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz