Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete.

perex pas.JPG V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů, a to především cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. V letošním roce je přitom tento zájem enormní.

V návaznosti na zvýšený počet žádostí o osobní doklady se tak automaticky prodlužují lhůty pro převzetí vyhotovených osobních dokladů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností vynakládá veškeré úsilí, aby lhůty byly co nejkratší, ale z důvodu velkého množství počtu podaných žádostí o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji se aktuálně blíží té zákonné, tj. 30 kalendářních dnů. U občanských průkazů jsou lhůty pro převzetí podstatně kratší.

Podle informací z praxe někteří občané žádají o vydání cestovních pasů, přestože by mohli použít jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, protože cestují pouze v rámci Evropské unie nebo do států, které občanské průkazy jako doklad pro cestování uznávají.

Ministerstvo vnitra připravilo k této problematice informační leták, kde mimo jiné zjistíte, zda do Vaší cílové destinace pas skutečně potřebujete.

Leták ve formátu PDF: LETAK_Letní_sezóna_a_vyřízení_osobních_dokladů_2022.pdf


letak1.JPG

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky, upraveno, kráceno