Než se nadějeme je tady září

WP_20160910_09_34_56_Pro.jpg Ačkoliv bychom si všichni přáli, aby se v čase dovolených a prázdnin zastavil nebo aspoň zpomalil čas, nejde to a za pár dnů už budeme chystat aktovky školákům.

Brzy nastane měsíc, který u dětí školou povinných nepatří k nejoblíbenějším, nastoupí nový školní rok, chtěl bych tedy všem budoucím prvňáčkům, ale i dalším žákům a studentům popřát, aby pro ně přechod z práznin do školy byl co možná nejschůdnější a přeji jim školní rok plný úspěchů a zdaru.

Do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Uherské Hradiště nastoupí letos asi 288 žáčků.  Kapacita šesti základních škol zřizovaných městem Uherské Hradiště je dostatečná, počet žáků se každoročně pohybuje kolem 2200 žáků.  Do škol přitom nedocházejí jen žáci přímo z města, ale také žáci z okolních obcí.

V průběhu letních prázdnin se opravovala tělocvična základní školy v Jarošově, nebo také střecha nad tělocvičnou u Základní školy UNESCO na Komenského náměstí. V sousední mateřské škole se zase uskutečnila oprava suterénu a ve školce na ulici Lomená se pracovalo na opravách plynové kotelny.  Věřím, že všechny školy a školky v Uherském Hradišti  jsou po prázdninách na celý školní rok připraveny nejlépe, jak to jde.

Ale září sanozřejmě není jenom o škole. Nejvýznamnější akcí měsíce jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Oslava kraje vína, folkloru, lidových tradic a řemesel letos připadá na dny 9. a 10. září.  Musíme věřit a doufat, že nám také letos zůstane nakloněno počasí a že si slavnosti užijeme, jak bychom si přáli. 

Děkuji touto cestou všem, kdo se do přípravy Slováckých slavností vína a otevřených památek zapojili. Bez přístupu okolních obcí a měst, které berou slavnosti jako neopakovatelnou příležitost předvést své tradice a bez mimořádného nasazení pořadatelů, by podobnou akci vůbec nebylo možné zorganizovat.

UH - cedule – 2.JPG

Velmi důležitou součástí celého slavnostního víkendu jsou Dny evropského dědictví, které nám umožňují, za vydatné spolupráce majitelů a správců historických památek, bezplatně pro vás otevřít celou řadu památných míst, z toho některých běžně nepřístupných. Znovu bude otevřena také bývalá uherskohradišťská věznice. Doufám, že naposledy v této podobě. Děláme všechno pro to, aby se letos úspěšně odstartovaný proces obnovy památky pohnul kupředu nejen na papíře, ale i ve skutečnosti a aby se konečně začala opravovat.

Užijte si zbytku prázdnin a ze září si nedělejte těžkou hlavu. Spíš se těšme na to, co nám jeden z nejkouzelnějších měsíců v roce přinese.

Stanislav Blaha,

starosta města Uherské Hradiště   

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz