Udělení Ceny Vladimíra Boučka

Boucek.jpg Zastupitelstvo města Uherské Hradiště udělilo dne 26. 4. 2021 Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště udělilo dne 26. 4. 2021 Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, a to:

1. panu Jiřímu Mahrovi, a to za práci se dřevem - řezbářství, soustružení dřeva, vylévání cínem;

2. paní Soni Kölblové, za práci s textiliemi - šití a zdobení tradičního lidového oděvu.

Čestné uznání udělili zastupitelé panu Jiřímu Macháčkovi za celoživotní přínos v oboru práce se dřevem - sekernictví a tesařství.

Více informací naleznete zde.