Nominujte lidové tvůrce na Cenu Vladimíra Boučka

strih.jpg Podobně jako každý rok, také v roce 2022 bude město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti.

Loni Cenu Vladimíra Boučka získali Jiří Mahr (práce se dřevem – řezbářství, soustružení dřeva, vylévání cínem), Soňa Kölblová (práce s textiliemi – šití a zdobení tradičního lidového oděvu) a čestné uznání bylo uděleno Jiřímu Machaníčkovi za celoživotní přínos v oboru práce se dřevem – sekernictví a tesařství (ocenění na úvodní fotografii)

Cena je určena těm, kdo udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti tradičních lidových řemesel a výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobných akcích na území města.

Návrhy na udělení Ceny Vladimíra Boučka mohou předkládat odborníci i laická veřejnost. V případě, že se rozhodnete podat návrh, je třeba jej v souladu se schváleným Statutem Ceny Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby zaslat nebo podat písemnou formou na adresu: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště. Termín je do 4. března 2022.

Dokumenty:

Statut Ceny V. Boučka.pdf

Formulář - Návrh na udělení Ceny V. Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz