Nominujte lidové tvůrce na Cenu Vladimíra Boučka

00.jpg Podobně jako každý rok, také v roce 2021 bude město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti.

Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků lidových uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích na území města Uherské Hradiště.

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti. V případě, že se rozhodnete podat návrh, je třeba jej, v souladu se schváleným Statutem Ceny Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, zaslat nebo podat písemnou formou na adresu: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, a to nejpozději v termínu do 19. února 2021. 

Dokumenty:

Statut Ceny V. Boučka.pdf

Formulář - Návrh na udělení Ceny V. Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz