Nominujte lidové tvůrce na Cenu Vladimíra Boučka

DSC_6980.jpg Podobně jako každý rok, také letos bude město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti.

Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků lidových uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích na území města Uherské Hradiště.

V případě, že se rozhodnete podat návrh, je třeba jej, v souladu se schváleným Statutem Ceny Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, zaslat nebo podat  písemnou formou na adresu:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, a to nejpozději v termínu do pátku 22. února 2019.

Nositelé ocenění:

2018 Hana Šubrtová, Anna Heliová (na snímku)

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková, Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská, Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková, Emil Kobza

2009 Anna Pohunková, Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

Dokumenty:

Statut Ceny V. Boučka.pdf

Formulář - Návrh na udělení Ceny V. Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz