Nominujte nejlepší sportovce města na ocenění

uztbjub.jpeg Výzva k podávání nominačních návrhů na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2021.

V rámci veřejné prezentace sportovní činnosti vyhlašuje město Uherské Hradiště každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města za uplynulý rok. Ačkoliv byl sportovní kalendář velmi specifický, zcela jistě se na území města najde spousta úspěšných či nadějných reprezentantů.

Jako každý rok bude vyhlášení prováděno v kategoriích mládež, dospělí, kolektiv, trenér, mimořádná cena za přínos sportu či cena fair play. Statut vyhlášení nejlepších sportovců je dostupný na stránkách města na tomto odkazu

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba. Nominace musí být podány písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2021 na adresu: Město Uherské Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště (odkaz na formulář - https://www.mesto-uh.cz/formulare-sport).

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Rochovanský

T: 572 525 608
E: Pavel.Rochovansky@mesto-uh_cz