Nominujte osobnosti na Cenu města Uherské Hradiště

_5MM1036_resize.jpg Domníváte se, že máte ve svém okolí osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště? Uherskohradišťská radnice právě přijímá návrhy na udělení Ceny města za rok 2018. Osobnosti mohou na ocenění navrhovat fyzické i právnické osoby.

Návrhy, které musí být vyhotoveny písemně, je možné podat Útvaru kanceláře starosty do 30. dubna. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště. Uděluje se zpětně za předchozí rok.

V minulosti už bylo cenou města oceněno 26 osobností a dostal ji také jeden soubor. Posledními držiteli ceny města jsou PhDr. Blanka Rašticová (historička) a Mgr.art. Jan Maděrič (folklorista, hudebník, dramaturg), kteří byli oceněni v loňském roce.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz