Nouzový stav vláda prodloužila do 12. prosince, od pondělí se mírně uvolňují některé restrikce

vlada-848x335.jpg O prodloužení nouzového stavu rozhodla Vláda ČR na své mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020. Od pondělí 23. listopadu dojde k několika změnám v přijatých krizových opatřeních, která vedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME
Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti.

Usnesení o prodloužení nouzového stavu ve formátu PFD: uv201120-1195.pdf

Od pondělí 23. 11. 2020 dojde k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně se také uskuteční změny v zákazu školní docházky.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob: ze současných 21 hodin se čas zákazu vycházení zkracuje na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne.
 • Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště.
 • Svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství bude možné konat v počtu do 20 osob.
 • Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest.
 • Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

Dokument: Omezeni-volneho-pohybu-1200.pdf

V oblasti maloobchodu a služeb bude od pondělí 23. 11. 2020 umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob.
 • Obchody budou moci mít otevřeno až do 23 hodin. 
 • Nově budou moci mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva.
 • Nové znění nařízení umožní také koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků
 • možné bude profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.
Dílčí úpravu se dotkne i pravidla pro vstup do obchodů a dalších provozoven:
 • U malých obchodů do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených.
 • U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby.
 • U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

Dokument: Omezeni-maloobchodu-1201.pdf

Dalšího rozvolnění se dočká i školství: 
 • Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek.
 • Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách.
 • V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.
 • Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

Dokumenty: 

Od 23. listopadu: Omezeni-skol-od-23--listopadu-1197.pdf

Od 25. listopadu: Omezeni-skol-od-25--listopadu-1198.pdf

Od 30. listopadu: Omezeni-skol-od-30--listopadu-1199.pdf

V pondělí také přestane platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

Dokument:  Organy-verejne-moci-1202.pdf

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU UHERSKÉ HRADIŠTĚ JE UPRAVEN TAKTO

Zdroj: www.vlada.cz , upraveno, kráceno

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz