Nová koncepce dětských hřišť

Workout s dětmi Dětská hřiště ve špatném stavu, absence moderních herních prvků a náměty a přání od občanů byly hlavními důvody ke zpracování Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, jejíž znění posvětili na začátku prosince zastupitelé. Na rok 2017 je plánována modernizace šesti dětských hřišť (včetně jednoho sportoviště) v celkových nákladech ve výši cca 2.3 milionu korun.

Po zmapování stavu dětských hřišť a sportovišť jsme zjistili, že je většina z nich ve špatném stavu, dřevo na některých prvcích je ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit, případně vyměnit celé herní prvky," nechal se slyšet radní František Elfmark, který má agendu kolem dětských hřišť na starost. Podle jeho slov je nutné hřiště nejen opravit, ale i zatraktivnit, třeba za použití lezeckých stěn či lanových pyramid a věží. 

Předmětná koncepce zahrnuje zmapování současného stavu dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť ve městě Uherské Hradiště. Byl proveden terénní průzkum, zaznamenán jejich počet i rozmístění, docházková vzdálenost, takže město má ucelenou a podrobnou představu o stavu a počtu dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť. "Na jednotlivá hřiště byly rovněž vytvořeny pasportizační listy, které zahrnují celkový stav hřiště, jeho povrch, věkovou skupinu navštěvující předmětné hřiště, foto hřiště a výčet herních prvků a mobiliáře," popsal Elfmark

Koncepce zahrnuje návrh optimalizace a revitalizace sítě dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice a Jarošov, konkrétní doporučení včetně prezentace konkrétních herních prvků, časový a finanční přehled zajištění realizace koncepce v letech 2017 – 2027. Při zpracování byly využity poznatky z terénu, sociodemografické charakteristiky města s ohledem na předpokládaný vývoj, aktuální trendy a inspirativní podněty z jiných měst. Mezi obyvateli jednotlivých místních částí proveden dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsou taktéž součástí koncepce. Dotazníky byly rozdány v množství cca 1 000 ks, vráceno jich bylo celkem 296.

 

Aktuálně je ve městě Uherské Hradiště 54 dětských hřišť a 21 hřišť sportovních, která jsou ve správě Odboru správy majetku města. Do roku 2027 se neplánuje žádné rapidní snížení jejich počtu, dle koncepce by v budoucnu mělo jít o zrušení maximálně dvou neperspektivních dětských hřišť a jednoho sportoviště.

 

-JP-  

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Ujčíková

T: 572 525 149
M: 739 488 555
E: Jitka.Ujcikova@mesto-uh_cz