Nová parkovací místa pro Štěpnice

IMG_20180918_155211.jpg Na 188 nových parkovacích míst vznikne od 22. října do konce června příštího roku na sídlišti Štěpnice. Město Uherské Hradiště má připravenu investiční akci, která ve dvou etapách zajistí rozšíření možnosti parkování pro místní obyvatele.

Nová parkovací stání vzniknou vybudováním nových parkovacích ploch nebo rozšířením těch stávajících, a to napříč celým sídlištěm. "Museli jsme samozřejmě brát ohled na vzrostlou zeleň a uložení inženýrských sítí, což nám samozřejmě přinášelo nejvíc komplikací při projektování,“ sdělil k plánované akci starosta města Stanislav Blaha.

Parkovací místa jsou navržena pro kolmé i podélné parkování a přístupná budou ze stávajících místních komunikací. Podkladem bude drenážní dlažba se širokými spárami, které budou vyplněny drceným kamenivem. Jednotlivá parkovací stání budou od sebe oddělena pruhem z dlažby odlišného kontrastního barevného odstínu. V rámci úpravy některých ploch budou stavebníci řešit také části navazujících chodníků, kontejnerová stání s povrhem ze zámkové dlažby a zpomalovací práh. Součástí celé akce je i vybudování MHD zastávky vedle parkoviště u restaurace Masaro.

Náklady na obě etapy rozšíření a výstavby parkovacích míst ve Štěpnicích budou takřka 21 milionů korun. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma PORR a.s.

První etapa:

Přehledná situace I. etapa: C_1_přehledná situace2.pdf

- Stavební objekt SO 102 se nachází u bytového domu č.p. 1045, zde jsou navržena 3 parkovací stání.

- Stavební objekt SO 105 se nachází podél ulice Štěpnická od bytového domu č.p. 1079 – 1083, zde je navrženo 17 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 106 se nachází i bytového domu č.p. 1074 směrem k bytovému domu č.p. 1522, zde je navrženo 11 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 109 se nachází před bytovým domem č.p. 1107 a u objektu č.p. 1171, zde je navrženo 6 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 110 se nachází před bytovým domem č.p. 1117, č.p. 1118 a č.p. 1134 – 1138, zde je navrženo 10 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 111 se nachází před bytovým domem č.p. 1157 – 1158 a podél ul. Štěpnická, zde je navrženo 21 parkovacích stání.  

- Stavební objekt SO 116 se nachází před bytovým domem č.p. 1167 v místě autobusové zastávky, zde je navrženo 12 parkovacích stání. Parkovací stání zde bude vybudováno pouze provedením vodorovného dopravního značení. Stávající autobusová zastávka bude odstraněna, nahrazena bude novou autobusovou zastávkou, která je řešena v rámci SO 117.  

Druhá etapa:

Přehledná situace II. etapa: C_1_přehledná situace.pdf

- Stavební objekt SO 103 se nachází před bytovými domy č.p. 1051 – 1055. Zde je navrženo 19 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 104 se nachází před bytovými domy č.p. 1064 – 1067, zde je navrženo 17 parkovací stání.

- Stavební objekt SO 108 se nachází podél ul. Štěpnická u bytového domu č.p. 1167, zde je navrženo 7 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 112 se nachází před bytovým domem č.p. 1059 a č.p. 1060, zde je navrženo 23 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 114 se nachází před bytovým domem č.p. 1161 a č.p. 1162, zde je navrženo 18 parkovacích stání.

- Stavební objekt SO 115 se nachází před bytovými domy č.p. 1163 – 1166, zde je navrženo 24 parkovacích stání.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz