Nová služba podnikatelům

Živnostenský odbor poskytuje novou službu vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí pro podnikatele.

Živnostenský odbor poskytuje pro potřeby podnikatelů novou službu spočívající ve vydávání oveřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí. Cílem zavedením této služby je především výrazná úspora času pro podnikatele.
Cenová relace je 50,-Kč za každou i započatou stránku.