Nová vázaná živnost "Realitní zprostředkování"

Dne 03.03.2020 vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti  "Realitní zprostředkování". Stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích, ale i po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají. V živnosti volné se obor činnosti  č. 58 nově vymezuje jako "Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí".

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosteského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 03.09.2020) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím  této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.

Ohlášení vázané živnosti "Realitní zprostředkování" podnikatelem, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", nepodléhá správnímu poplatku.

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kamila Machová

T: 572 525 647
E: Kamila.Machova@mesto-uh_cz