Nová výzdoba smuteční síně na hřbitově v Mařaticích

IMG_3448.JPG Málem jako umělecká díla působí nové prvky výzdoby smuteční síně v Uherském Hradišti-Mařaticích. Pořízením a instalací vkusných vazeb z umělých květin učinilo město první krok ke zkvalitnění vzhledu prostor, kam se lidé přicházejí rozloučit se svými blízkými.

„Věděli jsme o tom, že některé prvky ve smuteční síni jsou již za hranicí své životnosti a že by si toto místo zasloužilo šlechetnější a důstojnější vzhled. Reagovali jsme také na podněty některých občanů,“ objasnil důvod snah o zlepšení prostředí pietních prostor starosta města Stanislav Blaha. V tom také bude město dle svých možností pokračovat. „Standardní údržba, zahrnující výmalby a podobně je samozřejmostí, ale pozůstalí si zaslouží, aby nepřicházeli k poslednímu rozloučení se svými blízkými do nemoderních či nevzhledných prostor, proto v úpravách budeme postupně pokračovat,“ slíbil starosta.   

V loňském roce začalo město s úpravami prostor kolem hřbitova v Mařaticích, při kterých byla vystavěna nová točna, autobusová zastávka, parkovací místa pro osobní automobily či chodník. Letos budou práce pokračovat druhou etapou. V té bude upraven prostor před hřbitovem, vznikne nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, zastávka autobusů s průchodem do ulice Václava Kulíška i malý parčík. V městské části Sady byly zase na hřbitově opraveny všechny chodníky.

Za pořízení a instalaci vazeb z umělých květin zaplatilo město částku 30 tisíc korun.

Foto: Dušan Pavlíček

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz