Nová zelená úsporám light

nová zelená úsporám light 2.jpg Také vy můžete využít dotaci až 150 tisíc korun na rychlé a snadné zateplení rodinných domů pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Pokud potřebujete pomoci s vyřízením dotace, můžete se obrátit na MAS Staroměstsko nebo na MAS Horňácko a Ostrožsko.

S dotací Nová zelená úsporám light si můžete zateplit fasádu, střechu, podlahu nebo strop, vyměnit okna či vchodové dveře.  

Dotace je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinného domu nebo pro domácnosti, kde všichni členové pobírají starobní či invalidní důchod 3. stupně, nebo pobírá domácnost příspěvek na bydlení od 12. 9. 2022. 

Potřebujete poradit, dozvědět se více?

Informace vám podá:

MAS Staroměstsko

Mgr. H. Malovaná - tel. 724 504 860

Ing. L. Vránová - tel. 720 024 761

E-Mail: masstaromestsko@gmail_com

www.mas-staromestsko.cz

Informační leták ve formátu PDF: Nová zelená úsporám light.pdf, soubor typu pdf, (462,32 kB)

 

MAS Horňácko a Ostrožsko

Jana Bujáková - tel. 724 503 950

Zuzana Ilková - tel. 518 323 765

E-Mail: mas2@masostrozsko_cz

Více info zde.

Více o dotaci: Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)