Nové autobusové zastávky ve Staré Tenici - v provozu od 1. února.

zastávky_Tenice.jpg Autobusy MHD v Uherském Hradišti budou od 1. února zastavovat také ve Staré Tenici. Město pro tento účel vybudovalo na konci roku 2019 zastávky, které stály celkem 2,7 milionu korun.

Po vzniku zastávek ve Staré Tenici volali místní občané již delší dobu. „Proto jsme se jim snažili vyhovět,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha. „Důvodem je také to, že výstavba autobusových zastávek je pro město dalším krokem k naplňování nové koncepce MHD, která má za cíl službu veřejné dopravy ve městě zásadně změnit,“ zdůraznil.

Do výstavby se město pustilo vloni na podzim. Zastávky byly stavebně dokončeny v závěru roku 2019, stavba byla řádně zkolaudována v lednu tohoto roku, poté probíhala ještě úprava licence na provozování MHD a jízdních řádů, do kterých bylo nutné nové zastávky zapracovat. Nyní se dopravci ČSAD BUS a.s. podařilo vyřízení všech formalit potřebných k zahájení provozu výrazně zkrátit,  proto na nových zastávkách může být od 1. února 2020 zahájen provoz.  

Na ulici Stará Tenice byl ve směru k nábřeží vytvořen celý nový zastávkový záliv, zastávka ve směru k centru města je pak umístěna na jízdním pruhu. Samozřejmě se počítalo i s úpravami přilehlého chodníku a se vznikem přístřešku pro cestující. Došlo i na  přeložky stožárů veřejného osvětlení a vegetační úpravy okolí.  V návaznosti na vznik nových zastávek město přesunulo i původní přechod pro chodce a doplnilo jej přisvětlením. Průchod pod železnicí do ulice Revoluční zůstal zachován. Město věří, že nové zastávky budou přínosné i pro část obyvatel a návštěvníků lokality Mojmír, kde se mimo jiné nachází Střední odborná škola, základní škola a aktuálně probíhá také výstavba sportovního areálu. Je ale nutné připomenout, že v podchodu pod tratí nadále platí zákaz vjezdu motorových vozidel. 

Ve výstavbě dalších zastávek chce město brzy pokračovat. „Jedna zastávka vznikne na třídě Maršála Malinovského u Smetanových sadů a pokračujeme v projekční přípravě zastávek na ulici Sokolovské, Svatojiřském nábřeží a v Rybárnách. Občané by si přirozeně přáli, aby zastávky MHD přibývaly rychleji, nicméně u výstavby zastávek se jedná o neobyčejně projekčně složitou věc,“ připomněl místostarosta města Jaroslav Zatloukal. V poslední době byly vystavěny například autobusové zastávky u vlakového nádraží a u městské tržnice či u hřbitova v Mařaticích.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz