Nové informace k modernizaci teplárny v Mařaticích přinesly dva kulaté stoly

IMG_20210831_170013.jpg V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v uherskohradišťském Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích.

Zástupci společnosti CTZ, Zlínského kraje a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k modernizaci teplárny položili zastupitelé Uherského Hradiště, zástupci iniciativy Čisté Hradiště a další občané. Následné diskuze se zúčastnili navíc zastupitelé města i veřejnost.

Záznamy z veřejních diskuzí jsou dostupné zde:

Kulatý stůl 31. 8. 2021 - ekonomická témata: https://youtu.be/gkTNrCuedv

1. Hlubší analýza ekonomických výstupů studie a hlavní faktory ovlivňující ekonomickou výhodnost jednotlivých variant - Citlivostní analýza ekonomických výstupů studie VUT Brno

Zpracoval: doc. Ing. Martin Pavlas, spoluautor studie VUT Brno
Prezentoval: Ing. Michla Chmela, jednatel CTZ
2. Budoucí vývoj odběrů tepla a jeho vliv na ekonomické výsledky studie VUT Brno

Prezentoval: Ing. Michal Chmela
3. Varianta decentralizace výroby tepla v Uherském Hradišti, porovnání s variantou plynovou
Prezentoval: Ing. Kamil Ondra
4. Požadavky vyplývající ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (tzv. IPPC)
Prezentoval:  Ing. Kamil Ondra

Kulatý stůl 1. 9. 2021 - environmentální témata: https://youtu.be/HHg6cSBFYUU

1. Prezentace výsledků tzv. rozptylové studie pro ZEVO v lokalitě Mařatice – posouzení emisí škodlivých látek do ovzduší
Prezentoval: Ing. Libor Obal, Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.
2. Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
Prezentovala: Ing. Jana Káčerová – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje
3. Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2030
Prezentoval: Ing. Pavel Bernát, předseda představenstva společnosti TERMIZO


Materiály k diskuzím jsou dostupné zde:

CTZ-prezentace-kulate-stoly.pdf

Prezentace_rozptylove_studie_ZEVO_UH.pdf

Rozptylova_studie_ZEVO_Uherske_Hradiste.pdf

Zlínsky kraj _koncepce OH_09_2021.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz