Nové kolumbárium na pohřebišti v Mařaticích

4. kolumbárium.JPG Nová stavba kolumbária, která doplňuje a významně rozšiřuje původní místo pro ukládání uren, byla dokončena v prosinci loňského roku v prostorách největšího uherskohradišťského pohřebiště v Uherském Hradišti-Mařaticích. Pět oboustranných bloků se schránkami přináší možnost uložení až 840 uren.

Pro dostavbu nového úložiště uren se město Uherské Hradiště rozhodlo zejména s ohledem na naplněnou kapacitu současných urnových schránek, ale také na vzrůstající zájem veřejnosti. Výstavbou nové části kolumbária došlo k významnému rozšíření kapacity pro ukládání uren, neboť zde vzniklo 10 nových sekcí s kapacitou 210 schránek, což umožňuje uložení celkového počtu 840 uren.


„Dosavadní kapacitu kolumbária jsme novou stavbou dvojnásobně zvýšili. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že původní část kolumbária je již naplněna a zájem veřejnosti o využívání urnových schránek je velký,“ popsal místostarosta města Čestmír Bouda. Stavba za téměř 2,6 milionu korun, která začala na přelomu srpna a září loňského roku a dokončena byla v prosinci, zahrnovala i vybudování nového přístupového chodníku.

V jarním období je ještě v plánu dosadba stromů mezi jednotlivými sekcemi kolumbária a keřů v jeho okolí.


5. kolumbárium.JPG


"Více místa na ukládání uren nám umožňuje lépe reagovat na potřeby občanů a zajistit také dostatek míst do budoucnosti. Investice je součástí toho, jak se staráme o naše hřbitovy – nejen, že je nutné je pravidelně udržovat, ale snažíme se, aby na pohřebištích bylo důstojné a pěkné prostředí. Co se týká rozšiřování kapacit, na jaře bude vybudováno také několik dalších urnových hrobů v urnovém háji, o které je velký zájem. Máme rovněž zpracovanou studii, která řeší jak rozšíření klasických dvojhrobů a kolumbárií na nevyužité rezervní ploše v rámci hřbitova, tak také možné budoucí rozšíření urnového háje až za současné hranice pohřebiště,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

První část kolumbária se 105 urnovými schránkami postavilo město na hřbitově v roce 2016. Stavba se skládá z pěti sekcí, vždy po 21 urnových schránkách (do každé z nich se dají uložit 4 urny). Maximální celkové množství uložených uren v této části kolumbária je tedy 420. V současné chvíli je kapacita původního kolumbária naplněna.


6. kolumbárium.JPG


Jednotlivé schránky pro uložení 4 uren v nové části kolumbária budou pronajímány (na 10 let) od 1. února postupně dle pořadníku, který vzhledem k velkému zájmu zavedla Správa pohřebišť.

Další novinkou je pořízení nového nábytku v čekárně pro smuteční hosty v budově Správy pohřebišť v Mařaticích, čímž začala postupná výměna zastaralého vybavení interiéru budov na pohřebišti, která bude pokračovat i letos.

Provozní doba Správy pohřebišť - kancelář Mařatice:

pondělí 8:00 – 16:30

úterý 8:00 – 12:00

středa 8:00 – 16:30

čtvrtek 8:00 – 12:00

pátek 8:00 – 12:00

Kontakt: paní Blažena Slámová, tel. 734 411 744.


Ceník hřbitovních služeb platný od 1. února 2024: 

Ceník_hřbitovních_služeb_2024.pdf, soubor typu pdf, (1014,94 kB)

Řád veřejného pohřebiště je dostupný ZDE

Audio pro média: 

Ing. Čestmír Bouda.mp3, soubor typu mp3, (1,01 MB)
Ing.Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (1006,91 kB)