Nově narozené děti dostanou od města 5 tisíc korun

IMG_1279.JPG Rodiče nově narozených děti v Uherském Hradišti se od nového roku dočkají vyšší částky než v minulosti.

Zvýšení finančního daru pro narozené dítě odsouhlasila v závěru roku 2019 Rada města Uherské Hradiště. Částka se zvyšuje z 1 tisíce na 5 tisíc korun. Také prvního občánka města narozeného v daném roce čeká vyšší částka než v minulosti. Zatímco dosud dostalo první dítě roku s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti 10 tisíc korun, nyní se částka ještě o 5 tisíc korun zvýší. 

Nárok na finanční dar 5 tisíc korun má každé dítě, které se narodilo po datu 1. 1. 2020 včetně, a které má ode dne narození trvalý pobyt v Uherském Hradišti a současně alespoň jeden z jeho zákonných zástupců má v době podání žádosti nepřetržitý trvalý pobyt v Uherském Hradišti nejméně 1 rok.  Za trvalý pobyt se nepovažuje úřední adresa, tedy bydlení tzv. na úřadě.

O dar je nutné si požádat, formulář je dostupný ZDE. V době podání žádosti nesmí být žadatel dlužníkem města, což doloží potvrzením o bezdlužnosti vydaným právním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu