Nové vysílačky i čerpadla dostanou dobrovolní hasiči z Jarošova a Vések

IMG_6986.JPG Pro své jednotky dobrovolných hasičů z místních částí Jarošov a Vésky koupí město Uherské Hradiště v letošním roce nové radiostanice, a to ruční i do vozidla. Jarošovští hasiči dále mohou očekávat nové přenosné plovoucí čerpadlo, jejich kolegové z Vések elektrické přenosné kalové čerpadlo.

Předpokládané celkové náklady jsou pro JSDH Jarošov 72 tisíc korun, pro Vésky 82 tisíc, přičemž v obou případech bude polovina nákladů uhrazena z dotací od Zlínského kraje.

Průběžné dovybavování jednotek technikou zvyšuje jejich akceschopnost. Vloni například dostali nové, špičkové dýchací přístroje hasiči z Mařatic, Jarošovští zase v roce 2017 nový dopravní automobil, v roce 2018 byli ochrannými zásahovými prostředky také dobrovolníci z JSDH Uherské Hradiště. Hasiči v Míkovicích mají už 2 roky nově opravenou zbrojnici za 3,5 milionu korun.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména při požárech budov nebo polního porostu, pomáhají také při mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom. Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.

Kontakty na odpovědnou osobu