Novoroční koncert ani ples města se neuskuteční

DSCN9430.JPG Dvě zavedené kulturně společenské akce v Uherském Hradišti, které se konají na začátku každého roku - Novoroční koncert s přípitkem starosty města a Reprezentační ples města Uherské Hradiště se v roce 2021 neuskuteční. Důvodem jsou opatření zavedená kvůli současné epidemické situaci na území České republiky.

Novoroční koncert, konaný každoročně v prvních dnech roku a Reprezentační ples města Uherské Hradiště, kterým bývá tradičně ve druhé polovině měsíce ledna zahájena místní plesová sezóna, jsou prestižními a oblíbenými událostmi s obvykle vysokou návštěvností. Vzhledem k tomu, že obě akce vyžadují dlouhodobou organizační a produkční přípravu zahrnující programovou, uměleckou i technickou stránku, rozhodlo město Uherské Hradiště v součinnosti s pořádajícím Klubem kultury Uherské Hradiště pro rok 2021 obě akce neuskutečnit.

„Doufáme, že kulturní veřejnost, posluchači a návštěvníci těchto akcí tuto vysoce nestandardní situaci pochopí. Město Uherské Hradiště i Klub kultury budou po rozvolnění opatření dělat vše pro to, aby společenský život ve městě co možná nejdříve ožil a abychom si opět mohli užívat pestrou paletu různých akcí pro širokou veřejnost,“ okomentoval rozhodnutí starosta města Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz