Nový Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti

IMG_4581.JPG Město Uherské Hradiště vydá 1. června nový ceník parkování. Důvodem je zejména úprava regulace statické dopravy na parkovištích s parkovacím závorovým systémem ve III. parkovací zóně pro držitele abonentních karet. Ti budou nově moci parkovat na kterémkoliv ze 3 parkovišť – ČD jih, ČD sever a Na Stavidle.

Poslední úprava Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti byla řešena na přelomu roku 2019 a 2020. Mimo jiné byla na parkoviště se závorovým systémem zrušena tzv. rezervace parkovacího místa, kdy po zakoupení parkovací karty systém automaticky blokoval jedno parkovací místo na konkrétním parkovišti se „závorou“ pro držitele karty. Zůstala ale platnost parkovací karty pouze pro jedno konkrétní parkoviště, které si držitel parkovací karty při jejím zakoupení vybral.

Opatření splnilo svůj účel – došlo k eliminaci fyzicky nevyužitých parkovacích míst blokovaných pro případný vjezd na předplacenou parkovací kartu. Současně se však snížil i počet zakoupených abonentních karet, kdy dle vyjádření původních předplatitelů se již nevyplatí kartu zakoupit, protože když nepřijedou v brzkých ranních hodinách, je již jimi zvolené parkoviště zpravidla obsazené.

Aby se využitelnost abonentní parkovací karty do budoucna zvýšila, bude nově abonentní parkovací karta sloužit pro vjezd na všechna parkoviště se závorovým systémem ve III. parkovací zóně (ČD jih, ČD sever, Na Stavidle). „Systém tak umožní při pravidelném střídání vjezdu a výjezdu parkovat ve III. zóně na jednom ze tří parkovišť se závorou. Tím se v průběhu dne zvýší pravděpodobnost k zaparkování na záchytných parkovištích podél západního okraje centra města,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Zatloukal.

V rámci regulace statické dopravy v centru města byla také řešena otázka krátkodobého parkování za zvýhodněnou korunovou sazbu za účelem vyřízení potřebných záležitostí na úřadech, které sídlí v centru města. „Poslední změnou ceníku byla zrušena korunová sazba za první půlhodinu parkování v II. parkovací zóně, tedy i v ulici Otakarova, kde sídlí Finanční úřad. Dle reakcí občanů jsme vyhodnotili, že bude přínosem pro občany, když dojde k rozšíření I. parkovací zóny se zvýhodněnou korunovou sazbou za první půlhodinu parkování i o tuto ulici,“ komentoval změnu starosta města Stanislav Blaha. Sazby v ceníku pro I. parkovací zónu zůstávají zachovány.

Platnost nového Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti je od 1. 6. 2020.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz