Nový prostor pro majitele psů

IMG_5610.JPG Oplocené psí hřiště určené k volnému pohybu psů otevřelo město Uherské Hradiště v lokalitě sídliště Mojmír, na ulici Revoluční. Majitelé psů tím získali nejen prostor, kde se mohou psi pohybovat bez vodítka, ale své psy zde mohou také cvičit a setkávat se s ostatními. Na hřišti brzy přibydou ještě prvky pro nácvik agility.

Oplocení celého prostoru bylo dokončeno v říjnu 2017 a zároveň byl na místo osazen jednoduchý mobiliář - lavička, odpadkový koš a stojan na papírové sáčky na psí exkrementy. Mnohem rozmanitější bude další fáze - přibude tzv. „psí záchod“ a budou instalovány prvky pro výcvik psa v podobě šikmé stěny, slalomu, přeskoků a kladiny, které budou osazeny na jaře 2018. Celkové náklady na vybudování psího hřiště (včetně oplocení) budou přibližně 300 tisíc korun. Termín dokončení instalace překážek je závislý na vývoji klimatických podmínek. 

Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se platným návštěvním řádem. Hřiště je určeno pro psy s doprovodem. Povinností doprovodu je kromě dohledu nad venčenými psy také úklid po nich. Hřiště lze využívat bezplatně po celý rok.

„Chceme takto podpořit aktivity občanů a vyjít vstříc majitelům psů.  Doufáme, že možnost bezplatně chodit se svými psy na hřiště přivítají. Zodpovědní majitelé psů, kterým záleží na okolí, po svém zvířeti nejen uklízejí, ale snaží se, aby v městském prostředí nebyli rušivým elementem. To značí, že chtějí mít psy vychované, vycvičené a socializované. A právě k tomu má sloužit tento ohraničený prostor. Vnímám to tak, že my pomůžeme jim, oni zase nám,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Plochy pro volný výběh psů na veřejném prostranství jsou v Uherském Hradišti vymezeny obecně závaznou vyhláškou a jsou v různých částech města. Jedná se o lokality v ul. Revoluční, v Mařaticích na ul. Sadová a Na Rybníku v Sadech za fotbalovým hřištěm, ve Véskách na ul. Zámostí a oplocený výběh v Jarošově na Markově.

Zbudování psího hřiště je jedním z kroků ke zkvalitnění služeb pro majitele psů. V každodenním životě občany města trápí znečišťování veřejných prostranství a chodníků psími exkrementy. Je zarážející, že stále více lidí si pořizuje psa, ale ne každý majitel po svém psu uklízí.

„Z tohoto důvodu jsme v průběhu roku instalovali na různá místa ve městě a v místních částech 10 ks stojanů na papírové sáčky na psí exkrementy. Používáním papírových sáčků přispíváme zároveň ke zlepšení životního prostředí ve městě,“ připomněl starosta.  Součástí papírového sáčku je i lopatka, na kterou lze exkrementy nabrat a sáček lze následně vyhodit do kteréhokoliv odpadkového koše. Občané, kterým papírové sáčky nevyhovují a mají zaplacený poplatek za psa, si mohou na pokladně města vyzvednout igelitové sáčky.

Ve výše uvedeném trendu by město Uherské Hradiště chtělo dále pokračovat.

„Plánujeme další rozšíření stojanů na papírové sáčky na psí exkrementy a dále připravujeme rekonstrukci oplocení výběhu pro psy, včetně podhrabových desek, v Jarošově,“ slíbil starosta Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz