Nový sportovní areál a dětské hřiště na Mojmíru už jsou v provozu

DJI_0164.JPG Na sídlišti Mojmír v Uherském Hradišti je zbrusu nové sportoviště pro širokou veřejnost, které vzniklo komplexní přestavbou starých, již nevyhovujících sportovních ploch. Obyvatelé města se mohou těšit na fotbalové hřiště, atletický ovál se sektory skoku dalekého a vrhu koulí a dvě víceúčelová tartanová hřiště. Nově jsou zde vybudovány šatny, sociální zázemí pro sportovce, venkovní fitness, oplocení a v okolí sportovišť je vysazena nová zeleň. Akce stála 36 milionů korun s využitím dotace z MŠMT ve výši 15,9 milionu. Rekonstrukce sportoviště začala na podzim 2019 a trvala tři čtvrtě roku.

Rekonstrukce Sportovního areálu Mojmír byla navržena tak, aby při ní byly nejen zmodernizovány stávající prostory, ale aby se rozšířila i možnost rozvoje nejrůznějších disciplín.

„Bývalý sportovní areál se škvárovou atletickou dráhou, travnatým hřištěm, dvěma malými hřišti s asfaltovým nerovným povrchem, rozpadlými přístupovými plochami a nedostatečným parkovištěm byl pro sportovní činnosti už v naprosto nevyhovujícím stavu,“ popsal starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Nový záměr města tedy přinesl moderní a špičkově vybavená sportoviště jako atletický ovál a hřiště na kopanou, severní víceúčelové hřiště pro florbal, tenis či volejbal a jižní víceúčelové hřiště určené pro basketbal, házenou nebo i skok vysoký.  Součástí projektu bylo vybudování nových zasakovacích objektů, přístupových a příjezdových zpevněných ploch, parkoviště, šaten a sociálního zázemí pro sportovce, napojení na inženýrské sítě, venkovní posilovny, oplocení sportovního areálu, veřejného osvětlení sportovního areálu, areálového rozvodu vody a sadových úprav.


IMG_5351.JPG

„Věřím, že se nám podařilo to hlavní, tedy dosáhnout atraktivního sportovního zázemí přístupného veřejnosti bez jakéhokoli omezení. Cílem je také motivovat děti a mládež ke sportovním aktivitám. Projekt byl zaměřen na nejširší sportovního vyžití, a to včetně fitness aktivit, které bude možné provozovat téměř po celý rok,“ poznamenal starosta. 


IMG_5340.JPG

Jednopodlažní nevyužívaný provozní objekt olejového hospodářství výtopny byl zbourán. Původní travnaté fotbalové hřiště uvnitř atletického oválu bylo plošně zmenšeno a nahrazeno moderním povrchem trávy III. generace.  Atletický ovál byl kompletně přebudován jak v rozměrových, tak materiálových parametrech. Vznikly rovněž čtyři lehkoatletické dráhy délky 200 m. Na delší straně přilehlé u školy je čtyřdráhová sprinterská rovinka o délce 60 metrů. Na protilehlé delší straně je vnější, nejméně frekventovaná dráha, využita jako oboustranné rozběžiště skoku dalekého. Nový povrch je tartanového typu. Severní a jižní víceúčelová hřiště vznikla na bývalé asfaltobetonové ploše s pásovým odvodněním. Jako nový povrch byla zvolena tartanová technologie podobného typu jako u atletického oválu. Dalším využitím jsou disciplíny jako skok vysoký, skok daleký, vrh koulí a venkovních posilovací stroje.


IMG_5325.JPG

Nově je vytvořeno také zázemní sportovního areálu, kde je umístěno hygienické zařízení, šatny, kancelář a sklad pro správce.

Provozovatelem sportoviště jsou Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 540 588.

První dva měsíce bude provoz na sportovišti zkušební. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu pak bude případně nově upraven provoz areálu od jara 2021, podmínky případného pronájmu hřiště apod. 

Nyní je stanovena provozní doba pro veřejnost takto:

Provozní doba

 

Listopad - Březen

otevřeno jen na objednávku

Duben

15:00 - 19:00 hod.

Květen - Srpen

15:00 - 20:00 hod.

Září

15:00 - 19:00 hod.

Říjen

15:00 - 18:00 hod.

SO, NE, státní svátky

08:00 - 12:00 a 14:00 - 20:00 hod. – popř. dle dohody a roční doby

Po dobu školních prázdnin bude sportovní areál vyhrazen pro veřejnost po celý den v provozní době plánované pro příslušný měsíc (mimo vánoční, novoroční a velikonoční svátky, kdy bude provozní doba stanovena v závislosti na klimatických podmínkách). Za nepříznivých klimatických podmínek bude areál pro veřejnost uzavřen.

Vedle Sportovního arálu Mojmír je moderní, špičkově vybavená plocha pro malé i velké děti a mládež

Nové herní prvky i povrch udělaly ze zastaralého dětského hřiště v ulici Za Alejí na sídlišti Mojmír moderní a zajímavý prostor na hraní pro menší i větší děti. Hřiště se zároveň stalo vhodným doplňkem nově zrekonstruovaného sportovního areálu Mojmír, se kterým přímo sousedí.  Zahrnuje tři zóny: workout hřiště, herní prvky pro školní děti a koutek pro nejmenší.


IMG_5354.JPG

Město Uherské Hradiště si v roce 2016 nechalo zpracovat aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti. Na základě této koncepce a z důvodu, že na dětském hřišti Za Alejí herní prvky už neodpovídaly normám pro veřejné použití, byly prvky v loňském roce po revizích odstraněny  a padlo rozhodnutí, že hřiště u sportovního areálu se zásadně změní.   

Nové herní prvky jsou odolné, bezpečné a bezúdržbové. Dopadové plochy jsou vyrobeny z lité pryže, která je jako dopadová plocha bezpečná, extrémně trvanlivá, vodopropustná a dlouhodobě má nejnižší náklady na údržbu. 

Na zpevněné ploše z lité pryže vyrostla nová lezecká sestava, přibyly kolotoč - supernova, dvoujhoupačka, houpačka jezdec, točidlo a pro malé děti pískoviště. Na hřišti je možné si také zacvičit, protože součástí vybavení jsou i workoutové prvky, které se již osvědčily například v parku Smetanovy sady. V další fázi přibude na místo ještě mobiliář – několik laviček a odpadkové koše. 


IMG_5352.JPG

„V souladu s koncepcí dětských hřišť a sportovišť se už několik let po sobě snažíme prostředí dětských hřišť dávat zbrusu novou tvář odpovídající době. Dožilé dřevěné herní prvky odstraňujeme a nahrazujeme je novými materiály, které vydrží několikanásobně více,“ podotkl místostarosta města Uherské Hradiště Čestmír Bouda.

Nové dětské hřiště Za Alejí stálo přes 2 miliony korun, na financování se podílí i Místní komise Štěpnice. 

„Sousední sportoviště právě ožívá sportovními aktivitami všeho druhu a já jsem rád, že se v těsné blízkosti mohou vyřádit i naši nejmenší, stejně jako odrostlejší děti a mládež,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha s tím, že v letošním roce se dále připravuje úprava asfaltového plácku Na Hraničkách, kde bude na celou plochu položena litá pryž a prostor bude rozdělen na dvě zóny – sportoviště a dětské hřiště. „Dále by mělo dojít k úpravě dětského hřiště na ulici Zahradní, které bude určeno pro malé děti do 6 let. Nové herní prvky pro malé děti byly v srpnu instalovány také do zatravněné plochy na ulici Pastýrna,“ zmínil starosta.


IMG_5336.JPG

-JP-

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz