Novými školními dílnami se pochlubila ZŠ UNESCO

IMG_5671.JPG Ve školních dílnách Základní školy v Uherském Hradišti se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce a obměna žákovských pracovišť. Škola zde plánuje učit nejen základní dílenské dovednosti, ale chce také propojovat dílny s moderními digitálními technologiemi.

„Rekonstrukce probíhala jeden rok. Škole se podařilo získat grant Zlínského kraje ve výši 150 tisíc korun, stejnou částka šla na rekonstrukci od města Uherské Hradiště a ze státního rozpočtu. Pořídili jsme 15 žákovských pracovišť se základním vybavením, jako jsou kleště kladívka, pilníky a další nářadí, a dále byla pořízena pracoviště strojů, což je gravírovací stroj či 3D tiskárna a přibyla také flotila dronů,“ přiblížil ředitel Základní školy UNESCO Jan Vorba.   

Škola představila nové výukové prostory, učební pomůcky a stroje v úterý 25. května za účasti radní Zlínského kraje pro kulturu a školství, Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, místostarosty města Uherské Hradiště PhDr. Ivo Frolce a dalších hostů.

„Po slavnostním otevření dílen následovala ukázka naší nové školní letecké flotily dronů,“ informoval ředitel Vorba. „Od 1. září naše škola přechází na nový školní vzdělávací program, který mj. zavede informatiku do všech ročníků již od 4. třídy, razantně inovuje dosavadní výuku pracovních činností a v přírodovědném zaměření zavede předmět technický seminář,“ doplnil.

Rekonstrukce školních dílen je další součástí obnovy celé školy, jejíž zásadní část se uskutečnila v posledních letech. „Tato akce nebyla tak finančně a objemově náročná, jako další prvky obnovy školy, které si vyžádaly desítky milionů korun, ale je důležitá, protože je to součást celého vzdělávání, které se neustále zkvalitňuje,“ podotkl při slavnostním otevření pracoviště dílen místostarosta města Uherské Hradiště Ivo Frolec. Podle slov místostarosty je dále v projekční přípravě také rekonstrukce jídelny školy, která se nachází v objektu bývalé Měšťanské besedy.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz