Nulový úrok z pozdních plateb nájemného – město pomůže podnikatelům

trhzjtz.jpeg Podnikatelé, kteří jsou v nájmu v městských prostorách, budou moci nájemné za období od letošního ledna do června zaplatit až do konce roku, za prodlení je přitom nebudou čekat žádné sankce. Zároveň jejich nájemné nebude navyšováno. Opatření schválila Rada města Uherské Hradiště dne 10. 2. 2021.

Účelem opatření je podpořit podnikatele, které mají s městem uzavřenu smlouvu o nájmu nebytových prostor a museli i v letošním roce z důvodu zavedení nouzového stavu na celém území České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru pozastavit nebo omezit svou činnost v pronajatých prostorách. V souvislosti s pokračující pandemií koronaviru a zavedeného nouzového stavu spolu s restriktivními opatřeními přetrvávají i v letošním roce problémy nájemců městských prostor, kdy mají omezený či úplný zákaz provozu např. stravovacích zařízení, maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách, jsou uzavřena zcela či částečně školská zařízení, kulturní a sportovní instituce.

„Navzdory pomoci státu se mnoho subjektů ocitá v tíživé situaci, kdy nejsou schopné hradit veškeré náklady na svou činnost. Nechceme nechat podnikatele na holičkách, naopak drobným a středním podnikatelům a jiným subjektům chceme pomoci překlenout toto kritické období tak, aby byli schopni po ukončení mimořádných opatření opět pokračovat ve své činnosti a nebyli nuceni své podnikatelské či nepodnikatelské činnosti rušit. Podobně jako vloni proto nabízíme pomoc všem podnikajícím subjektům, které mají s městem uzavřenu smlouvu o nájmu prostor a zmírnit tak nepříznivé dopady v souvislosti s pandemií na jejich činnost,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Opatření platní pro veškeré pronajaté prostory sloužící či nesloužící podnikání v majetku města Uherské Hradiště, a to i tehdy, jsou-li tyto prostory ve správě jiného subjektu (např. příspěvkové organizace města). Celkem se jedná o více než 260 subjektů, které mají s městem uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem prostor sloužících či nesloužících podnikání.

Město tedy nebude za pozdní platby nájemného za měsíce leden až červen 2021 požadovat úrok z prodlení, a to za podmínky, že nájemné za tyto měsíce bude uhrazeno nejpozději do konce roku 2021. „To znamená, že umožníme de facto odklad platby nájemného za první pololetí tohoto roku bez jakýchkoliv sankcí a zároveň nebudeme na tyto neuhrazené platby zasílat upomínky,“ upřesnil starosta.

Rada města také schválila ponechání stávající výše nájemného u smluv o nájmu svých prostor bez navýšení odrážející změny oficiálních statistických údajů o vývoji inflace spotřebitelských cen, a to na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Ve smlouvách o nájmu prostor sloužících či nesloužících podnikání má město Uherské Hradiště zakotvenu inflační doložku, na základě které je pronajímatel oprávněn každoročně upravovat výši nájemného v souladu se změnou oficiálních statistických údajů o vývoji inflace spotřebitelských cen. „Přijetím tohoto opatření nebude inflační doložka již druhým rokem uplatněna a výše nájemného tak zůstane na stávající úrovni,“ dodal starosta.

Pro média: audio - starosta Ing. Stanislav Blaha:  

2021-02-10 nájemné_podnikatelé_starosta_Ing.Stanislav_Blaha.mp3, soubor typu mp3, (500,71 kB)

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz