O kotlíkové dotace si můžete zažádat také v Uherském Hradišti

kotlíkové.jpg Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat také na Městském úřadě Uherské Hradiště: 

kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlíček

telefon: 572 525 251

e-mail: jiri.pavlicek@mesto-uh_cz

Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022

Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.

Číslo a název projektu: CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

povinná publicita.jpg

Kotlíkové dotace.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jiří Pavlíček

T: 572 525 251
E: Jiri.Pavlicek@mesto-uh_cz