Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště.JPG

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště na období let 2024 - 2028 vznikl coby závazný koncepční dokument na základě zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Dokument byl projednán Odborem dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje a Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje. Zastupitelstvem města Uherské Hradiště byl projednán a schválen 10. června 2024.

Dokument shrnuje, jaké přepravní služby hodlá zajišťovat v rámci závazku veřejné služby. Představuje jak širší dopravní vazby města regionální a dálkovou dopravou, tak i aspekty ovlivňující mobilitu obyvatelstva ve městě a novou koncepci MHD pro Uherské Hradiště. Zejména nová koncepce MHD po mnoha letech zásadně mění organizaci linkového vedení dopravní obslužnosti jednotlivých částí města. Plán rovněž  popisuje dopravní a tarifní provázanost městského dopravního systému se systémem veřejné dopravy Zlínského kraje. Pro město Uherské Hradiště dokument zpracoval kolektiv Fakulty dopravní ČVUT v Praze vedený Doc. Ing. Vítem Janošem, PhD.

PřílohyZIP | 22,04 MB

Zveřejněno dne: 11. červen 2024. Aktualizováno: 14. červen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta

Oddělení rozvoje města

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410