Další ocenění pro Štěpánku Tománkovou

Štěpánka Tománková přebírá ocenění

Folkloristka a pedagožka Štěpánka Tománková, držitelka Ceny města Uherské Hradiště za rok 2021, byla dne 4. července na Modré oceněna jako jedna z osobností Zlínského kraje v oblasti aktivní regionální kultury.

Ocenění, předávané v rámci Dnů lidí dobré vůle je výrazem poděkování a uznání pro ty, kteří se výjimečným způsobem věnují kultuře, starají se o děti a mládež a svým působením přispívají k rozvoji a obohacení celého regionu. Právě práci s dětmi a mládeží v oblasti folklóru věnuje Štěpánka Tománková veškeré své úsilí a volný čas. Je předsedkyní spolku Hradišťánek a jejím vedením prošly tisíce dětí, u kterých se vždy snažila probouzet upřímný a vřelý vztah k tradicím a rodnému kraji.

Štěpánka Tománková přebírá ocenění

Foto: Luděk Ovesný

Zveřejněno dne: 5. červenec 2024. Aktualizováno: 5. červenec 2024