Respektujte zákaz manipulace s ohněm na hřbitovech

Respektujte zákazy ohledně ohně na hřbitovech

Měsíce červenec a srpen se neobejdou bez horkých a suchých období, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost zapalování svíček a manipulaci s otevřeným ohněm na pohřebištích. Správa pohřebišť v Uherském Hradišti zapalování svíček na hřbitovech z preventivních důvodů zakázala už v červnu, a to až do dovolání.

Při návštěvě hřbitovů je proto nutné výzvu bez výhrad respektovat.

„Návštěvníci pohřebišť často nerespektují řád pohřebiště a svíčky umisťují volně na hrobová zařízení bez ochranného skleněného krytu. Nicméně ani u svíček umístěných v ochranném krytu nelze při vysokých teplotách, kterých rozpálené pomníky na přímém letním slunci dosahují, vyloučit vzplanutí plastového víčka krytu a především za větrného počasí následné zahoření dalších předmětů či výsadeb nájemců na náhrobcích nebo okolní městské zeleně,“ vysvětlil místostarosta Čestmír Bouda.

V Řádu veřejného pohřebiště města Uherské Hradiště je uvedeno: „Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.“

Na všech městských pohřebištích je tedy při návštěvě zapotřebí sledovat vstupní brány, vitríny apod., zda je zákaz aktuálně platný.

Zveřejněno dne: 2. červenec 2024. Aktualizováno: 2. červenec 2024