Teplárna v Uherském Hradišti ukončila spalování uhlí, v rámci její modernizace se zvažují i průmyslová tepelná čerpadla

CTZ Uherské Hradiště.jpg

Teplárenská společnost CTZ s.r.o. zahájila ve středu 19. června, v souvislosti s přechodem na spalování zemního plynu v teplárně v Uherském Hradišti, likvidaci skládky zbylého uhlí v jejím areálu. Zástupci vlastníků společnosti CTZ, předseda představenstva společnosti ENETIQA, Jörg Lϋdorf, a starosta Uherského Hradiště, Stanislav Blaha, na tiskové konferenci zároveň oznámili rozšíření plánu modernizace teplárny o variantu s průmyslovými tepelnými čerpadly.

„Ukončení spalování uhlí v teplárně je dobrá zpráva pro naše občany a pro životní prostředí. Skončilo letité znečišťování okolí teplárny uhelným prachem a emise skleníkových plynů klesnou na polovinu. Jsem rád, že jsme toho dosáhli o devět let dříve, než by teplárna musela spalování uhlí ukončit podle energetické koncepce státu,“ řekl Stanislav Blaha.

Uhelného hruboprachu, který teplárna v městské části Mařatice spalovala, zbylo po teplé zimě přes 900 tun, teplárna ho bude postupně odvážet do výtopny společnosti Zásobování teplem Vsetín v průmyslové zóně Jasenice u Vsetína, která patří do skupiny ENETIQA. „Odvoz dokončíme až na podzim, protože v důsledku teplé zimy nám ho zde zbylo víc, než jsme čekali, a ze stejného důvodu je v současné době málo volného místa na skládce uhlí v Jasenici,“ vysvětlil Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ. Převoz uhlí ale dopravu v okolí teplárny nezatíží, půjde během letních měsíců pouze o zhruba třicet jízd.

Ukončení spalování uhlí v CTZ.jpg

Konec uhlí v CTZ 2024 - sáček s tímto nápisem obdržel starosta Stanislav Blaha od jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry 

Od začátku nové topné sezóny bude teplárna využívat k výrobě tepla tři moderní plynové kotle a jednu novou kogenerační jednotku, která zároveň vyrábí i elektrickou energii. Kromě využití plynových technologií počítá původní koncepce modernizace teplárny i s výstavbou zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).

Jörg Lϋdorf na tiskové konferenci oznámil, že společnost ENETIQA zahájila posuzování další varianty modernizace teplárny, a to doplnění plynových technologií průmyslovými tepelnými čerpadly, která by měla stejný výkon jako plánované ZEVO. „Průmyslová tepelná čerpadla udělala za poslední čtyři roky obrovský technologický pokrok, a proto posoudíme, zda by pro teplárnu Mařatice nebyly výhodnější než plánované ZEVO,“ řekl Jörg Lϋdorf.

Město s tímto krokem souhlasí. „Pokud se ukáže, že varianta s tepelnými čerpadly bude ekonomicky výhodnější, přinese nižší cenu tepla pro obyvatele a zajistí dlouhodobou udržitelnost dálkového vytápění v Uherské Hradišti, tak budeme pro,“ řekl Stanislav Blaha a dodal, že město bude při porovnávání variant posuzovat i náklady na likvidaci komunálního odpadu mimo Uherské Hradiště. „S rozvojem projektů na výrobu takzvaných TAPů z komunálního odpadu máme k dispozici další varianty, jak odpad po roce 2030 ekologicky likvidovat,“ dodal Stanislav Blaha. 

Porovnání obou variant dokončí společnost ENETIQA v tomto roce a do finálního rozhodnutí a jeho schválení zastupitelstvem Uherského Hradiště pozastaví přípravu výstavby ZEVO, které v únoru letošního roku získalo od Zlínského kraje kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Tento roční odklad je podle Kamila Ondry z pohledu harmonogramu modernizace teplárny přijatelný, protože ZEVO by bylo dokončeno v roce 2029, tedy rok před zákazem skládkování komunálního odpadu.

Průmyslová tepelná čerpadla by podle Kamila Ondry měla být v provozu po většinu roku stejně jako uvažované ZEVO, jejich ekonomická výhodnost by se měla projevit především na jaře a na podzim, kdy by měla být k dispozici levná elektřina z obnovitelných zdrojů. „V rámci studie, kterou nyní s externími odborníky zpracováváme, budeme posuzovat možnost čerpat teplo jak z vody, tedy řeky Moravy, tak ze vzduchu nebo z vrtu na území teplárny,“ dodal Kamil Ondra.

Vlastníky společnosti CTZ s.r.o. jsou společnost ENETIQA s podílem 50,96 % a město Uherské Hradiště s podílem 49,04 %.

Úvodní foto: společnost CTZ zahájila likvidaci poslední skládky uhlí v areálu 

Zveřejněno dne: 19. červen 2024. Aktualizováno: 19. červen 2024