Trávu město seče podle potřeby, někde ji ponechává vysokou

sečení.jpg

Přelom jara a léta je mimo jiné dobou údržby veřejné zeleně. K té patří také sečení trávy.  V minulých letech bylo ve městě vytipováno několik lokalit, na nichž je travní porost udržovaný v režimu „louky“, což znamená, že je sečen pouze 2 – 3 krát za sezónu. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám přizpůsobuje město četnost sečí také aktuálnímu vývoji počasí.

Mezi plochy, kde se ponechává vyšší travní porost, patří například park před ZŠ Větrná, park „Mařacké“, plocha mezi ZŠ Sportovní a ulicí Sokolovskou, dále plocha podél sídliště Louky v Jarošově a některé další lokality. Nižší počet sečí bývá také například v parku Za Plotem nebo na ploše mezi zimním stadionem a sídlištěm Na Rybníku.

„Ve městě je vyčleněna část travnatých ploch, kde je nižší intenzita sečí v průběhu roku, u některých ploch je v případě suššího počasí sečení vynecháváno úplně,“ připomněl místostarosta města Čestmír Bouda.  Ponechání vyššího porostu na některých místech je z ekologického hlediska vhodné řešení. Vyšší travní porost pomáhá udržovat rozmanitost rostlin a živočichů (zejména hmyzu a drobných obratlovců), což je důležité pro ekologickou stabilitu. „Vysoká tráva se také lépe vyrovnává s extrémními teplotami a srážkami, zadržuje podstatně více vody a následně ochlazuje okolí jejím odpařováním, také brání půdní erozi,“ vyjmenoval výhody ponechávání vyšší trávy Čestmír Bouda. Určitě však není možné ponechat luční porosty všude po celou sezónu. 

Více a častěji se seče například na dětských hřištích a v jejich okolí, na plochách, kde se konají kulturní a společenské akce, nebo ve výbězích pro psy. Pokud to počasí, výška porostu a daná lokalita dovolují, je upřednostňováno mulčování, kdy vrstva posečené trávy zůstává ležet na ploše a postupně se rozpadá, čímž zpět do půdy uvolňuje potřebné živiny.

Vzhledem k velkému množství faktorů, které ovlivňují růst travních porostů - počasí, složení půdy, či rostlinná skladba, není stanoven harmonogram sečení, město reaguje na výšku porostu v konkrétní lokalitě, aktuální vývoj počasí a na akce ve městě. „Příkladem může být vyšší tráva u ZŠ Sportovní, tu musíme posekat přinejmenším před Letní filmovou školou,“ objasnil Bouda. 

sečení trávy.jpg

Také místa, kde se ponechává vyšší tráva, musí být někdy posečena

Pro četnost sečení není určujícím faktorem velikost plochy, ale její umístění.  Obecně je střed města sečen ve vyšší intenzitě, v lokalitách vzdálenějších od centra se seče méně často a plochy přecházející do krajiny jsou sečeny pouze 2 krát ročně.

Úvodní foto: vysokou trávu ponechává město například také v lokalitě u schodů do Mařatic 

Zveřejněno dne: 21. červen 2024. Aktualizováno: 1. červenec 2024