Uherské Hradiště slaví 30 let partnerství s městem Mayen

Mayen 30 let.jpeg

Města Uherské Hradiště a Mayen slaví letos 30 let svého partnerství. Oslavy vyvrcholily ve dnech 22. – 23. června v Mayenu slavnostním otevřením Náměstí Uherského Hradiště (Uherské Hradiště Platz), ceremoniálem na radnici města Mayen a koncertem pěveckých sborů z obou měst.

Dvacetitisícové historické německé město Mayen pojí s Uherským Hradištěm nejužší spolupráce a kontakt ze všech partnerských měst. Tři desítky let partnerství zahrnují nejen vzájemnou součinnost a výměnu zkušeností představitelů měst, ale také aktivity uměleckých souborů, studentů, sportovců, hasičů, vinařů, či mateřských škol.  

Historie partnerství Uherského Hradiště s Mayenu se datuje k 22. květnu 1994, kdy bylo partnerství oficiálně stvrzeno v Mayenu, a k 18. září 1994, kdy bylo potvrzeno také v Uherském Hradišti. Tehdejší primátor Mayenu Günter Laux a starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka tímto aktem zahájili dlouhodobé přátelství, které přetrvává dodnes.

„Od roku 1994, kdy se vzájemné vztahy Uherského Hradiště a Mayenu začaly rozvíjet, přerostlo partnerství našich měst doslova v přátelský vztah. Mnoha občanů z obou stran, kteří jsou aktivní v nejrůznějších spolcích na poli kultury, sportu, nebo jsou studenty, se partnerství přímo dotýká,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

„Udržování takového přátelství není samozřejmostí, a proto má velký význam,“ řekl při ceremoniálu v Mayenu primátor města Dirk Meid. „Pokračováním našeho partnerství měst pokládáme základy pro budoucnost a společnost, ve které vládne přijetí a mír.“

Na počest 30. výročí partnerství bylo v Mayenu 23. června slavnostně pojmenováno dřívější náměstí Forum poblíž místní radnice jako Náměstí Uherského Hradiště. V Uherském Hradišti byla již v roce 2004 pojmenována ulice Města Mayen.

Mayen.jpeg

Slavnostní otevření náměstí Uherské Hradiště Platz v Mayenu

Za rozvoj partnerství měst se v Uherském Hradišti i v Mayenu zasazují spolky, které v obou městech svou činností udržují partnerství vysoce aktivním a aktuálním. V Uherském Hradišti se jedná o Spolek přátel města Mayen a v Mayenu Deutsch - Tchechischer Freundschaftskreis Mayen – Uherské Hradiště.

Příkladem rozvoje přátelských vztahů obyvatel obou měst mohou být třeba vzájemné výměnné návštěvy studentů gymnázií, velkou měrou k nim ale přispívá také například uherskohradišťský pěvecký sbor Svatopluk, který v Mayenu udržuje úzký kontakt s děkanátním sborem Kammerchor Mayen. Koncert obou sborů byl jedním z vrcholů oslav výročí.

Město Uherské Hradiště má v zahraničí 5 partnerských měst, se kterými byly podepsány smlouvy o partnerství. Historie mezinárodních vztahů Uherského Hradiště se začala psát v roce 1992 uzavřením smlouvy s anglickým městem Bridgwater, o dva roky později se připojilo město Mayen, v roce 2009 vzniklo partnerství se slovenskou Skalicou a polským Krosnem. Nejmladší je partnerství s maďarským městem Sárvár, které trvá od roku 2012.

Sbor Svatopluk.jpeg

Uherskohradišťský sbor Svatopluk na oslavách výroční v Mayenu

Zveřejněno dne: 27. červen 2024. Aktualizováno: 27. červen 2024