Základní škola T. G. Masaryka v Mařaticích má novou ředitelku

Základní škola T. G. Masaryka v Mařaticích má novou ředitelku

Rada města Uherské Hradiště jmenovala dne 17. 6. 2024 na místo ředitelky Základní školy T. G. Masaryka v Uherském Hradišti-Mařaticích Evu Martyčákovou. 

Konkursní řízení na ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice vyhlásila rada města 4. března. Do konkursu se přihlásily 3 uchazečky. Na základě výsledku konkursního řízení doporučila konkursní komise radě města jmenovat od 1. srpna 2024 ředitelkou školy Evu Martyčákovou.

Jmenování nové ředitelky jedné ze základních škol zřizovaných městem považuje radnice za důležitý krok pro zajištění kvalitního vzdělávání ve městě. Základní škola T. G. Masaryka vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku.

„Nová ředitelka školy se může pochlubit bohatými zkušenostmi v oboru. Je dlouholetou pedagožkou školy a svým přístupem k práci si už v minulosti získala respekt pedagogů i rodičů. Už jako učitelka vnesla do školy nové impulsy a zkušenosti. Proto jsem přesvědčen o tom, že se jí spolu s celým týmem školy podaří dosáhnout na vynikající výsledky,“  komentoval jmenování nové ředitelky starosta města Stanislav Blaha.

„Letos došlo k uplynutí 6 letého funkčního období předchozí paní ředitelky a je v kompetenci rady města rozhodnout, zda mandát automaticky prodlouží, nebo vypíše konkurs. V tomto případě jsme se rozhodli pro vyhlášení konkursu, a tím i pro šanci na novou rozvojovou strategii školy tohoto typu, která vzdělává žáky od první do páté třídy. Všem, kdo se do konkursu přihlásili, patří velké poděkování. “ doplnila starostu radní Zuzana Vandame, která má na starost školství. 

Mgr. Eva Martyčáková dosud pracovala na Základní škole T. G. Masaryka v Uherském Hradišti jako učitelka. Během své pedagogické praxe se věnovala dětem i v oblasti mimoškolní činnosti, vedla kroužky školního klubu, výuku hry na kytaru a příměstské tábory.

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 6 základních škol. Jedná se o ZŠ Sportovní, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ a MŠ Jarošov a ZŠ a MŠ Větrná. 

Zveřejněno dne: 19. červen 2024. Aktualizováno: 1. červenec 2024