Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Toto prohlášení se týká internetových stránek, jejichž provozovatelem je město Uherské Hradiště, IČ: 002 91 471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.

Město Uherské Hradiště je provozovatelem stránek www.mesto-uh.cz (dále jen internetové stránky).

Město Uherské Hradiště jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Podrobnější informace k ochraně osobních údajů města můžete nalézt zde.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.