Občan v mezní životní situaci (bez patřičné péče)

4. Základní informace k životní situaci

Fyzické osoby, které nejsou schopny řešit svou momentální krizovou nebo dlouhodobě nepříznivou sociální situaci (nesoběstačné, s onemocněním, pečující o závislé osoby, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené rizikovým způsobem života, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby bez přístřeší nebo při nejistém bydlení, osoby bez zaměstnání a s materiálními problémy, imigranti apod.). 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, které se situace týká, popřípadě rodinní příslušníci, sousedé, ošetřující lékař, Policie ČR apod. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Postup pro řešení situace je individuální. Je zajištěna mlčenlivost za současného dodržování etických zásad sociálních pracovníků. Místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. Osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, zajišťuje poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (včetně kontaktů). Při tom spolupracuje s jinými orgány a institucemi. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Osobní návštěvou nebo telefonickým kontaktem. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb
odloučené pracoviště: Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb
odloučené pracoviště Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště  

vedoucí oddělení plánování sociálních služeb: Bc. Taťána Pukovcová, tel. 572 525 780 e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh_cz  

Pro občany obcí:
Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Jalubí, Janovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medovice, Mistřice, Javorovec, Modrá, Nedachlebice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupala, Sušice, Svárov, Toporná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.

Po 8.00 - 17.00  

Út

8.00 - 15.30 *
St 8.00 - 17.00  
Čt 8.00 - 15.00 *
8.00 - 14.00 *

* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Možnost poskytnutí sociálních služeb včetně kontaktů (nejčastěji pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem aj.). 


22. Další informace

Informace o zařízeních sociálních (a souvisejících) sociálních služeb na Uherskohradišťsku (a v blízkém okolí) jsou uvedeny v Katalogu sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku. Brožura je k dispozici ke stáhnutí na webových stránkách Města Uherské Hradiště, případně je možné si ji vyzvednout na Městském úřadě v Uherském Hradišti. 


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu v Uherském Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Bc. Taťána Pukovcová, tel. 572 525 780, e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Taťána Pukovcová

T: 572 525 780
M: 720 513 264
E: Tatana.Pukovcova@mesto-uh_cz