Občané města se také v roce 2022 úspěšně podíleli na ochraně životního prostředí

zeleň.JPG 29,5 tuny starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci odevzdali jen do sběrných dvorů za rok 2022 obyvatelé Uherského Hradiště. Na každého obyvatele tak připadá více než 1,21 kilogramu vysloužilých spotřebičů. Občané tím pomohli ušetřit spotřebu elektřiny a snížit také produkci skleníkových plynů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Sběr starého elektra přispívá k úspoře ve spotřebě elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově napomáhá v omezení těžby ropy a železné rudy, recyklací je pak pokryta i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

„Je jednoznačné, že zpětný odběr elektrozařízení přináší významné výhody a má pozitivní dopad na životní prostředí. Lidé, kteří se na tom podílejí tříděním a odevzdáváním elektrozařízení, si zaslouží uznání a poděkování. Je vidět, že jim prostředí, ve kterém žijí, není lhostejné, “ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.

Z osvědčení, vydaného společností Elektrowin vyplývá, že díky odpovědným obyvatelům Uherského Hradiště došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 352,15 tun. Stejné množství CO2 pohltí 136 smrků. Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 17 294,25 litrů ropy. Příměrem k tomuto množství by mohla být spotřeba pohonných hmot auta na 647 cest z Prahy do Brna po dálnici D1. Došlo také k úspoře 178 030,47 kWh energie. To je asi stejné množství, jako kdybychom spustili 178 031 krát cyklus myčky nádobí. Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 17 060,15 kg železa. Z takového množství recyklovaného železa by bylo možné vyrobit 700 nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu. Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 592,90 kg mědi, což stačí pro ražbu 105 406 1€ mincí, nebo 726,21 kg hliníku, který by stačil na výrobu 48 415 plechovek o objemu 0,33 l.

„Pozitivní statistiky týkající se recyklace starého elektronického zařízení pro město mají význam z několika důvodů. Hlavním přínosem je samozřejmě kladný dopad na životní prostředí. Dalším důvodem je zvýšená motivace občanů k využívání možností odevzdávání odpadu do sběrných dvorů zdarma. Přes to, že existuje stále velký prostor pro zlepšení, jelikož různá elektrozařízení stále nacházíme u kontejnerů, je důležité vyzdvihnout úsilí těch, kteří odpad do sběrných dvorů přivážejí,“ vyslovil se místostarosta města Čestmír Bouda. 

Kromě sběrných dvorů mohou lidé v Uherském Hradišti elektro odpad celoročně vhazovat do speciálních kontejnerů rozmístěných po městě, nebo využít pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný, kovový a elektro odpad, který zavedla radnice od roku 2018. Celkem odevzdají občané města ročně kolem 200 tun elektroodpadu.

-JP-