Obchodní akademie

Dnešní budova byla postavena v roce 1869 v bývalé jezuitské zahradě nově upravené jako veřejný park.

Obchodní akademie

Dnešní budova byla postavena v roce 1869 v bývalé jezuitské zahradě nově upravené jako veřejný park. Stavěla se pro potřeby německého vyššího gymnázia, založeného v roce 1857. Po půlstoletí působení v těchto prostorách došlo v roce 1919 k jeho zrušení, protože počátkem dvacátého století významně ubývalo studentů toužících po studiu v jazyce německém. Proto sem byla přemístěna česká obchodní škola založená v roce 1902 a do té doby sídlící v Redutě. Přestože se název školy průběžně měnil, její zaměření zůstalo doposud stejné.

Reprezentativním prostorem i po mnoha přestavbách a stavebních úpravách zůstala vstupní hala zaklenutá plochými pruskými klenbami, které se opakují i na chodbách. Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným litinovými kuželkami. Pravděpodobně až na počátku 30. let minulého století byla provedena zjednodušující úprava fasády, při které byly odstraněny sochy z vrcholů štítu vstupního rizalitu.

V roce 1996 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školy s přístavbou a od roku 2010 přibyla nová moderní aula.

pdf.pngLeták - obchodní akademie, soubor typu pdf, (429,21 kB)