Obecné informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar interního auditu
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Bc. Ondřej Jagoš

T: 572 525 181
M: 725 774 274
E: Ondrej.Jagos@mesto-uh_cz