Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

2023 | 2022 | 2021 | 20202019201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991

ROK 2023

číslo název předpisu termíny  
06/2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

schváleno:
vyhlášeno:
účinnost od:
platnost do:
04.12.2023
05.12.2023
01.01.2024
05/2023

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

schváleno:
vyhlášeno:
účinnost od:
platnost do:
16.10.2023
17.10.2023
01.01.2024
04/2023

Nařízení o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodník

schváleno:
vyhlášeno:
účinnost od:
platnost do:
03.10.2023
04.10.2023
01.11.2023
03/2023


Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí

schváleno:
vyhlášeno:
účinnost od:
platnost do:

04.09.2023
06.09.2023
01.01.2024

02/2023


Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

schváleno:
vyhlášeno:
účinnost od:
platnost do:
04.09.2023
06.09.2023
01.01.2024

 01/2023 

Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Buchlovice, zařizovací obvod Uherské Hradiště, kód 603 801

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.05.2023
16.05.2023
31.05.2023
01.01.2025

ROK 2022

číslo název předpisu termíny  
11/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

19.12.2022
21.12.2022
05.01.2023
31.12.2023

10/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

19.12.2022
21.12.2022
05.01.2023
stále platí

9/2022

Nařízení o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

03.10.2022
04.10.2022
01.11.2022
31.10.2023

8/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství z 16. prosince 2019

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.09.2022
06.09.2022
21.09.2022
stále platí
7/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2009 ze dne 20. 04. 2009 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2022
27.06.2022
12.07.2022
stále platí
6/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2022
27.06.2022
12.07.2022
stále platí
5/2022

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2000 ze dne 29. srpna 2000 o městské policii

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2022
27.06.2022
12.07.2022
stále platí
4/2022

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
25.04.2022
26.04.2022
11.05.2022
stále platí
3/2022

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
25.04.2022
26.04.2022
11.05.2022
stále platí
2/2022

Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.03.2022
28.03.2022
01.05.2022
stále platí
 1/2022 Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Luhačovice

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

28.02.2022
01.03.2022
16.03.2022
01.01.2024

ROK 2021

číslo název předpisu termíny  

4/2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

29.11.2021
30.11.2021
01.01.2022
stále platí

3/2021

Nařízení č. 3/2021 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

04.10.2021
05.10.2021
01.11.2021
31.10.2022

2/2021

Nařízení č. 2/2021 o změně nařízení č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

15.03.2021
16.03.2021
31.03.2021
31.12.2021

 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

22.02.2021
23.02.2021
10.03.2021
31.12.2023

ROK 2020

číslo název předpisu termíny  

4/2020

Nařízení č. 4/2020 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

14.12.2020
16.12.2020
01.01.2021
stále platí

3/2020


Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

18.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
31.12.2021

2/2020


Nařízení č. 2/2020 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

04.05.2020
06.05.2020
01.06.2020
31.12.2020

1/2020


Nařízení č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

17.03.2020
18.03.2020
 -----------
 -----------

ROK 2019

číslo název předpisu termíny  

11/2019


Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
stále platí

10/2019


Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
stále platí

9/2019


Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV byla změněna OZV č. 8/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
stále platí

8/2019


Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
stále platí

7/2019


Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV byla změněna OZV č. 3/2020

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
31.12.2021

6/2019


Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV byla změněna OZV č. 1/2021

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

16.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
31.12.2023

5/2019

Nařízení č. 5/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

18.11.2019
20.11.2019
01.01.2020
31.05.2020

4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

21.10.2019
24.10.2019
01.01.2020
31.12.2023

3/2019

Nařízení č. 3/2019 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

07.10.2019
09.10.2019
01.11.2019
31.10.2021

2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Konsolidované znění OZV č. 6/2018

OZV byla změněna OZV č. 6/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
stále platí
 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Konsolidované znění OZV č. 4/2018

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
31.12.2019 - 7/2019

ROK 2018

číslo název předpisu termíny
7/2018

Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště č. 5/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

03.12.2018
05.12.2018
20.12.2018
stále platí
6/2018

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

OZV byla změněna OZV č. 2/2019

OZV byla změněna OZV č. 6/2022

OZV byla změněna OZV č. 10/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.12.2018
05.12.2018
01.01.2019
stále platí
5/2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se vydává požární řád města

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

03.12.2018
05.12.2018
01.01.2019
stále platí

4/2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV byla změněna OZV č. 1/2019

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.12.2018
05.12.2018
01.01.2019
31.12.2019 - 7/2019
3/2018

Nařízení č. 3/2018 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

20.09.2018
24.09.2018
01.11.2018
31.10.2019 - 3/2019

2/2018

Nařízení č. 2/2018 o změně a doplnění nařízení č. 6/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Konsolidované znění nařízení č. 6/2017

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.5.2018
30.5.2018
14.6.2018/1.8.2018
stále platí
 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o změně obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví školské obvody

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

26.02.2018
28.02.2018
15.03.2018
31.12.2019 - 11/2019

ROK 2017

číslo název předpisu termíny
09/2017

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schváleno: zveřejněno: účinnost od: platnost do:

04.12.2017
05.12.2017
01.01.2018
31.12.2018

08/2017

Nařízení č. 8/2017 o změně nařízení č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

21.11.2017
23.11.2017
01.01.2018
stále platí

07/2017

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

10.10.2017
12.10.2017
01.11.2017
31.10.2018 - 3/2018

06/2017

Nařízení č. 6/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

nařízení bylo změněno nařízením č. 2/2018

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

21.09.2017
27.09.2017
01.01.2018
stále platí

05/2017

Nařízení č. 5/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

20.06.2017
22.06.2017 01.09.2017

31.12.2019 - 5/2019

04/2017

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 - Provozní řád rozhledny na Rovnině

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

12.06.2017
14.06.2017
01.07.2017
stále platí

03/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.10/2004 o užívání symbolů města

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

10.04.2017
18.04.2017
01.05.2017
stále platí

02/2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.04.2017
18.04.2017
01.05.2017
31.12.2019 - 9/2019
01/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště

OZV byla změněna OZV 1/2018

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
27.02.2017
01.03.2017
01.03.2017
31.12.2019 - 10/2019

ROK 2016

číslo název předpisu termíny
11/2016

Nařízení č. 11/2016 o změně nařízení města Uherské Hradiště č. 2/2016, kterým se vydává Tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2016
19.12.2016
03.01.2017
stále platí
10/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2016
06.12.2016
01.01.2017
31.12.2017 - 09/2017
09/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2016
06.12.2016
01.01.2017
28.02.2017 - 01/2017
08/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště

OZV byla změněna OZV 1/2018

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2016
06.12.2016
01.01.2017
31.12.2019 - 11/2019
07/2016 Nařízení o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních  komunikací a chodníků
schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
25.10.2016
27.10.2016
11.11.2016
01.11.2017 - 07/2017
06/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2014 ze dne 8.9.2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.09.2016
07.09.2016
01.10.2016
stále platí
05/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 7/2015  o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.09.2016
07.09.2016
01.10.2016
10.05.2022 - 4/2022
04/2016

Nařízení č. 4/2016 o změně nařízení č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád 

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.07.2016
14.07.2016
01.08.2016
stále platí
03/2016 Nařízení města č. 3/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komu schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.07.2016
14.07.2016
01.08.2016
01.09.2017 - 5/2017
02/2016

Nařízení města č. 2/2016, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení bylo změněno nařízením č. 2/2021

Úplné znění Tržního řádu k 01.01.2018

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.04.2016
07.04.2016
01.05.2016
stále platí
01/2016

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.02.2016
25.02.2016
01.04.2016
31.12.2019 - 9/2019

ROK 2015

číslo název předpisu termíny
12/2015

Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se vydává statut ceny města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
7.12.2015 
9.12.2015 
1.1.2016
stále platí
11/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.12.2015
09.12.2015
01.01.2016
31.12.2016 - 10/2016 
10/2015 Nařízení města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.10.2015
29.10.2015
13.11.2015
01.01.2018 - 06/2017
9/2015 Nařízení města o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.10.2015
16.10.2015
01.11.2015
10.11.2016 - 7/2016
8/2015 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.09.2015
09.09.2015
01.10.2015
10.05.2022 - 3/2022
7/2015

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

OZV byla změněna OZV 5/2016

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.09.2015
09.09.2015
01.10.2015
10.05.2022 - 4/2022
6/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.06.2015
16.06.2015
02.07.2015
31.03.2016 - 1/2016
5/2015 Nařízení města o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.05.2015
27.05.2015
18.06.2015
18.12.2016
4/2015 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.03.2015
18.03.2015
02.04.2015
01.08.2016 - 3/2016
3/2015 Nařízení, kterým se vydává tržní řád schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
31.03.2015
01.04.2015
17.04.2015
01.05.2016 - 2/2016

2/2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.02.2015
10.02.2015
01.03.2015
01.07.2015 - 6/2015
1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.02.2015
10.02.2015
01.03.2015
30.09.2015 - 7/2015

ROK 2014

číslo název předpisu termíny
5/2014 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherské Hradiště a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.12.2014
09.12.2014
01.01.2015
31.12.2018
4/2014 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.12.2014
09.12.2014
01.01.2015
31.12.2015 - 11/2015
3/2014

Nařízení O zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
7.10.2014
8.10.2014
1.11.2014
31.10.2015 - 9/2015
2/2014

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

OZV byla změněna OZV č. 6/2016

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
8.9.2014
9.9.2014
1.1.2015
stále platí
1/2014 Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č.3/2001 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.04.2014
23.04.2014
12.05.2014
stále platí

ROK 2013

číslo název předpisu termíny
08/2013

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.12.2013
10.12.2013
01.01.2014
31.12.2014 - 4/2014
07/2013 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.12.2013
10.12.2013
01.01.2014
28.02.2015 - 2/2015
06/2013

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.10.2013
16.10.2013
01.11.2013
31.10.2014 - 3/2014
05/2013 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.09.2013
17.09.2013
01.11.2013
31.12.2013 - 07/2013
04/2013

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.07.2013
10.07.2013
01.08.2013
16.4.2015 - 03/2015
03/2013

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.04.2013
02.05.2013
06.06.2013
06.12.2014
02/2013 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.04.2013
16.04.2013
08.05.2013
28.02.2014 - 1/2015
01/2013

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.03.2013
27.03.2013
11.04.2013
01.08.2013 - 4/2013

ROK 2012

číslo název předpisu termíny
08/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.10.2012
12.12.2012
01.01.2013
31.12.2012 - 05/2013
07/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.10.2012
12.12.2012
01.01.2013
31.12.2012 - 08/2013

 

06/2012

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
23.10.2012
29.10.2012
13.11.2012
31.10.2013 - 6/2013
05/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1995 O prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.06.2012
26.06.2012
26.06.2012
stále platí
04/2012

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.04.2012
14.06.2012
29.06.2012
29.12.2013
03/2012

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.02.2012
01.03.2012
16.03.2012
01.04.2015 - 4/2015
02/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 6/2011

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
06.02.2012
08.02.2012
08.02.2012
stále platí
01/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
06.02.2012
08.02.2012
01.03.2012
12.12.2012 - 8/2012

ROK 2011

číslo název předpisu termíny
08/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem UH

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2011
08.12.2011
01.01.2012
31.12.206 - 08/2016
07/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2011
08.12.2011
01.01.2012
31.12.2012 - 7/2012
06/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2011
08.12.2011
01.01.2012
08.02.2012 - 02/2012
05/2011

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2011
08.12.2011
01.01.2012
30.9.2015 - 8/2015
04/2011

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.10.2011
25.10.2011
09.11.2011
13.11.2012 - 06/2012
03/2011

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

OZV byla změněna OZV č. 11/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2011
29.06.2011
01.01.2012
31.12.2023
02/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2011
24.06.2011
09.07.2011
31.12.2019 - 8/2019
01/2011

Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.05.2011
30.05.2011
14.06.2011
13.11.2015 - 10/2015

ROK 2010

číslo název předpisu termíny
07/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
31.12.2011 - 06/2011
06/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
29.02.2012 - 01/2012
05/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
31.12.2011 - 07/2011
04/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
31.12.2019 - 6/2019
03/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
31.12.2019 - 8/2019
02/2010

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.11.2010
03.12.2010
18.12.2010
16.03.2012
01/2010

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.10.2010
12.10.2010
01.11.2010
09.11.2011 - 04/2011

ROK 2009

číslo název předpisu termíny
04/2009

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.10.2009
02.12.2009
01.01.2010
01.01.2011 - 05/2010
03/2009

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.04.2009
28.04.2009
01.06.2009
11.07.2022
02/2009

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.04.2009
14.04.2009
01.05.2009
19.12.2010 - 02/2010
01/2009

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.02.2009
20.02.2009
15.03.2009
31.12.2011 - 05/2011

ROK 2008

číslo název předpisu termíny
05/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.10.2008
15.10.2008
01.11.2008
31.12.2015 - 12/2015
04/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.10.2008
15.10.2008
01.01.2009
31.12.2009 - 04/2009
03/2008 Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.10.2008
15.10.2008
01.11.2008
stále platí

02/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.04.2008
16.04.2008
02.05.2008
01.01.2011 - 06/2010
01/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě UH a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.04.2008
16.04.2008
02.05.2008
5/2014
01/2008

Nařízení o zrušení vyhlášky Okresního úřadu v Uherském Hradišti č.9 ze dne 25.dubna 1993 a nařízení Okresního úřadu v Uh. Hradišti č.2/1996 ze dne 13.května 1996

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.11.2008
25.11.2008
01.01.2009
stále platí

ROK 2007

číslo název předpisu termíny
06/2007 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 6/2004 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
27.11.2007
03.12.2007
18.12.2007
stále platí
05/2007

Obecně závazná vyhláška,kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.12.2007
21.12.2007
05.01.2008
19.12.2018
04/2007

Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.12.2007
21.12.2007
04.01.2008
31.12.2011 - 08/2011
03/2007 Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací a o neudržovaných úsecích místních komunikací schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.10.2007
17.10.2007
01.11.2007
01.11.2010 - 01/2010
02/2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.10.2007
23.10.2007
01.01.2008
31.12.2008 - 04/2008
02/2007 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.06.2007
12.07.2007
01.08.2007
27.03.2013 - 01/2013
01/2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
02.04.2007
13.04.2007
01.05.2007
01.01.2011 - 03/2010
01/2007 Nařízení  o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.04.2007
17.04.2007
01.05.2007
01.05.2009 - 02/2009

ROK 2006

číslo název předpisu termíny
13/2006

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:

11.12.2006
13.12.2006
01.01.2007
31.12.2019 - 04/2019

12/2006

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.11.2006
-
01.01.2007
01.05.2007 - 01/2007
11/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.10.2006
26.10.2006
01.01.2007
01.01.2008 - 02/2007
10/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.10.2006
26.10.2006
01.01.2007
01.05.2007 - 01/2007
09/2006

Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací a o neudržovaných úsecích místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.09.2006
11.10.2006
26.10.2006
01.11.2007 - 03/2007
08/2006

Obecně závazná vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém lze provozovat výherní hrací přístroje

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.08.2006
12.09.2006
01.01.2007
31.12.2014 - 2/2014
07/2006

Nařízení o zrušení nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.05.2006
16.05.2006
31.05.2006
stále platí
06/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2001 ze dne 24.4.2001 o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.04.2006
14.04.2006
29.04.2006
07.05.2013 - 02/2013
05/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2003 ze dne 15.12.2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.04.2006
14.04.2006
28.04.2006
01.01.2011 - 04/2010
04/2006

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o zvýšení nájemného bytů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.04.2006
14.04.2006
29.04.2006
stále platí
03/2006

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č.1/2001 ze dne 3.4.2001 ve znění nařízení města č.12/2001 ze dne 13.11.2001 o placeném parkování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
21.03.2006
30.03.2006
14.04.2006
01.01.2007 - 12/2006
02/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.02.2006
16.02.2006
03.03.2006
02.05.2008 - 02/2008
01/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2002 Územní plán města – o změně č.1B Územního plánu města

 schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.02.2006
16.02.2006
03.03.2006
OOP - 1/2011

ROK 2005

číslo název předpisu termíny
07/2005

Obecně závazná vyhláška kterou se vydává Požární řád města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.12.2005
23.12.2005
07.01.2006
31.12.2018
06/2005

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.12.2005
23.12.2005
07.01.2006
01.01.2007 - 11/2006
05/2005

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště ve znění pozdějších předpisů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.12.2005
23.12.2005
07.01.2006
stále platí
04/2005

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o podmínkách provádění komplexní velkoplošné deratizace na území města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.12.2005
23.12.2005
07.01.2006
stále platí
04/2005

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.07.2005
26.07.2005
10.08.2005
31.03.2006
03/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2002 – Územní plán města o změně č. 1A Územního plánu města

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2005
28.06.2005
13.07.2005
OOP - 1/2011
02/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.04.2005
22.04.2005
07.05.2005
02.05.2008 - 01/2008
01/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2001 ze dne 24.4.2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 ze dne 1.10.2002

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.02.2005
02.03.2005
17.03.2005
01.11.2008 - 03/2008

ROK 2004

číslo název předpisu termíny
10/2004 Obecně závazná vyhláška  o užívání symbolů města Uherské Hradiště schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.12.2004
23.12.2004
07.01.2005
01.05.2017 - 3/2017
09/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1992 o udržování čistoty ve městě ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2003

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.12.2004
23.12.2004
07.01.2005
stále platí
08/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2001 a 11/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.12.2004
23.12.2004
07.01.2005
stále platí
07/2004

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.11.2004
09.11.2004
01.01.2005
07.01.2006 - 06/2005
06/2004

Nařízení o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.10.2004
14.10.2004
29.10.2004
18.12.2007 - 06/2007
05/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.08.2004
07.09.2004
01.10.2004
01.11.2008 - 05/2008
04/2004

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.08.2004
07.09.2004
01.11.2004
31.03.2005
03/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.06.2004
17.06.2004
02.07.2004
07.01.2006 - 05/2005
02/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.04.2004
21.04.2004
06.05.2004
03.03.2006 - 02/2006
01/2004

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.02.2004
11.02.2004
01.08.2004
04.01.2008 - 04/2007

ROK 2003

číslo název předpisu termíny
13/2003

Obecně závazná vyhláška o zrušení a změně některých obecně závazných vyhlášek

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
stále platí
12/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 16/2001 ze dne 4.12.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2003 o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
stále platí
11/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
01.01.2011 - 07/2010
10/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
01.01.2005 - 07/2004
09/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
01.01.2007 - 10/2006
08/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
01.01.2011 - 04/2010
07/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.12.2003
16.12.2003
01.01.2004
03.03.2006 - 02/2006
06/2003

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.10.2003
31.10.2003
18.11.2003
18.05.2005
05/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
25.08.2003
29.08.2003
19.09.2003
07.01.2006 - 05/2005
04/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Provozní řád rozhledny na Rovnině

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
25.08.2003
29.08.2003
15.09.2003
30.06.2017
03/2003

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.07.2003
17.07.2003
01.11.2003
31.3.2004
02/2003

Obecně závazná vyhláška o užívání symboliky města Uherské Hradiště, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.13/2000 o užívání městského znaku a praporu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.04.2003
10.04.2003
01.05.2003
07.01.2005 - 10/2004
01/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2001 o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
10.02.2003
-
01.03.2003
01.01.2004 - 12/2003

ROK 2002

číslo název předpisu termíny
08/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 24.4.2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.10.2002
02.10.2002
01.01.2003
01.11.2008 - 03/2008
07/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.10.2002
02.10.2002
01.01.2003
01.11.2008 - 03/2008
06/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště ve znění obecně závazné vyhlášky 5/1999 ze dne 30.3.1999

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.10.2002
02.10.2002
16.10.2002
07.01.2006 - 05/2005
05/2002

Obecně závazná vyhláška o územním plánu města

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.10.2002
29.10.2002
13.11.2002
OOP - 1/2011
04/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2001 ze dne 4.12. o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
09.04.2002
10.04.2002
26.04.2002
01.01.2007 - 13/2006
03/2002

Nařízení kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 17/2001 Tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.03.2002
06.03.2002
06.03.2002
01.08.2007 - 02/2007
02/2002

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
19.02.2002
-
31.12.2002
01.01.2012 - 03/2011
01/2002

Nařízení města  - zrušení nařízení č. 8/2000 o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
15.01.2002
16.01.2002
01.02.2002
stále platí

ROK 2001

číslo název předpisu termíny
17/2001

Nařízení Tržní řád

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.12.2001
19.12.2001
01.01.2002
01.08.2007 - 02/2007
16/2001

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.12.2001
-
01.01.2002
01.01.2004 - 12/2003
15/2001

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.12.2001
04.12.2001
01.01.2002
01.01.2007 - 13/2006
14/2001

Obecně závazná vyhláška kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1994 ze dne 18.6.1994 o prodeji zboží a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami na veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.12.2001
06.12.2001
01.01.2002
stále platí
13/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1994 ze dne 8.4.1994 Tržní řád městské tržnice v ulici Na Stavidle, Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.12.2001
18.12.2001
01.01.2002
stále platí
12/2001

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2001 ze dne 3.4.2001 o placeném parkování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.11.2001
13.11.2001
01.01.2002
01.01.2007 - 12/2006
11/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2001 ze dne 24.4.2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.08.2001
-
14.09.2001
07.01.2005 - 08/2004
10/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ve znění pozdějších změn a doplňků o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
-
11.05.2001
01.01.2002 - 16/2001
09/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 ze dne 22.4.1997 a obecně závazná vyhláška č. 2/2000 ze dne 18.4.2000 o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
stále platí
08/2001

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
15.04.2013 - 02/2013
07/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
01.10.2004 - 05/2004
06/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 4/93 o nájmu městských bytů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
stále platí
05/2001

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
01.11.2008 - 03/2008
04/2001

Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
07.01.2005 - 08/2004
03/2001

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uh. Hradišti

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.04.2001
25.04.2001
11.05.2001
12.05.2014 - 01/2014
02/2001

Nařízení, kterým se zrušuje OZV č. 1/97  o regeneraci zóny Mařatské vinohrady

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.04.2001
04.04.2001
19.04.2001
stále platí
01/2001

Nařízení o placeném parkování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.04.2001
04.04.2001
19.04.2001
01.01.2007 - 12/2006

ROK 2000

číslo název předpisu termíny
13/2000

Obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2000
-
22.12.2000
07.01.2005 - 10/2004
12/2000

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2000
-
22.12.2000
01.08.2004 - 01/2004
11/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č.4/92  o evidenci provozoven na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.12.2000
06.12.2000
22.12.2000
stále platí
10/2000

Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.11.2000
16.11.2000
01.12.2000
31.05.2006 - 07/2006
09/2000

Nařízení o zvláštních požadavcích na druh paliva pro malé zdroje znečišťování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.11.2000
-
01.12.2000
30.10.2004 - 06/2004
08/2000

Nařízení o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.11.2000
-
01.12.2000
01.02.2002 - 01/2002
07/2000

Obecně závazná vyhláška o městské policii

OZV byla změněna OZV č. 5/2022

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
29.08.2000
30.08.2000
14.09.2000
stále platí
06/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.7/1997 ze dne 7.10.1997 ve znění vyhlášky č. 3/2000 ze dne 16.5.2000 o zajištění schůdnosti místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
11.07.2000
-
27.07.2000
01.12.2000 - 10/2000
05/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 ve znění vyhlášek č. 3/1999 ze dne 26.1.1999 a 5/1999 ze dne 30.3.1999 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2000
-
07.07.2000
07.01.2006 - 05/2005
04/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/1998 ze dne 16.6.1998 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uh. Hradišti

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.06.2000
-
07.07.2000
11.05.2001- 03/2001
03/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/1997 ze dne 7.10.1997 o zajištění schůdnosti místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.05.2000
-
01.06.2000
01.12.2000 - 10/2000
02/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 ze dne 2.4.1997 o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.04.2000
-
03.05.2000
11.05.2001 - 09/2001
01/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 ve znění změn a doplňků o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.04.2000
-
03.05.2000
01.01.2002 - 16/2001

ROK 1999

číslo název předpisu termíny
09/1999

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.12.1999
-
01.01.2000
22.12.2000 - 12/2000
08/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 ze dne 3.3.1998 o likvidaci odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.12.1999
-
01.01.2000
01.01.2002 - 15/2001

07/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997, ve znění změn a doplňků o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
05.10.1999
-
07.10.1999
01.11.2008 - 03/2008
06/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1996 ze dne 30.4.1996, ve znění změn a doplňků o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.08.1999
-
26.08.1999
11.05.2001 - 05/2001
05/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.03.1999
-
14.04.1999
07.01.2006 - 05/2005
04/1999

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
23.02.1999
-
01.01.2000
31.12.2002 - 02/2002
03/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.01.1999
-
11.02.1999
07.01.2006 - 02/2005
02/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.01.1999
-
11.02.1999
01.11.2008 - 03/2008
01/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996, ve znění změn a doplňků o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.01.1999
-
11.02.1999
01.01.2002 - 16/2001

ROK 1998

číslo název předpisu termíny
09/1998

Obecně závazná vyhláška o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.08.1998
19.08.1998
03.09.1998
07.01.2006 - 05/2005
08/1998

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.07.1998
15.07.1998
01.01.1999
01.01.2000 - 04/1999
07/1998

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherské Hradišti

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.06.1998
17.06.1998
01.07.1998
11.05.2001 - 03/2001
06/1998

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.05.1998
14.05.1998
01.06.1998
01.01.2004 - 13/2003
05/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.04.1998
30.04.1998
30.04.1998
01.01.2002 - 16/2001
04/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.04.1998
30.04.1998
30.04.1998
11.05.2001 - 07/2001
03/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 8/1996 ze dne 20.8.1996, kterou se stanovuje Řád pro pohřebiště a č. 5/1997 ze dne 24. 6.1997 O omezení provozování hracích přístrojů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.03.1998
05.03.1998
03.03.1998
stále platí
02/1998

Obecně závazná vyhláška o likvidaci odpadů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.03.1998
05.03.1998
04.03.1998
01.01.2002 - 15/2001
01/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.03.1998
05.03.1998
01.04.1998
01.01.2002 - 16/2001

ROK 1997

číslo název předpisu termíny
09/1997

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.11.1997
06.11.1997
05.11.1997
01.01.2000 - 09/1999
08/1997

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určené pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
04.11.1997
06.11.1997
05.11.1997
01.11.2008 - 03/2008
07/1997

Obecně závazná vyhláška o zajištění schůdnosti místních komunikací

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.10.1997
13.10.1997
27.10.1997
01.12.2000 - 10/2000
06/1997

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
26.08.1997
27.08.1997
15.09.1997
04.11.1997 - 08/1997
05/1997

Obecně závazná vyhláška o omezení provozování hracích přístrojů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
24.06.1997
30.06.1997
01.01.1998
03.03.1998 - 03/1998
04/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.04.1997
23.04.1997
23.04.1997
01.01.2002 - 16/2001
03/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.04.1997
23.04.1997
23.04.1997
15.05.1998 - 04/1998
02/1997

Obecně závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.04.1997
23.04.1997
23.04.1997
11.05.2001 - 09/2001
01/1997

Obecně závazná vyhláška o regeneraci zóny Mařatské vinohrady

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
14.01.1997
-
01.02.1997
19.04.2001 - 02/2001

ROK 1996

číslo název předpisu termíny
10/1996

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 30.4.1996 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.12.1996
04.12.1996
01.01.1997
11.05.2001 - 05/2001
09/1996

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.12.1996
04.12.1996
01.01.1997
11.05.2001 - 08/2001
08/1996

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje Řád pro pohřebiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.08.1996
22.08.1996
01.09.1996
03.03.1998 - 03/1998
07/1996

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
20.08.1996
22.08.1996
21.08.1996
01.01.2002 - 16/2001
06/1996

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.04.1996
03.05.1996
01.06.1996
11.5.2001 - 05/2001
05/1996

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.04.1996
19.04.1996
01.07.1996
31.12.1996
04/1996

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
30.04.1996
03.05.1996
16.05.1996
01.01.2002 - 16/2001
03/1996

Obecně závazná vyhláška o provedení komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště v roce 1996

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.03.1996
13.03.1996
13.03.1996
31.12.1996
02/1996

Obecně závazná vyhláška o podmínkách provádění komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.03.1996
13.03.1996
13.03.1996
07.01.2006 - 04/2005
01/1996

Obecně závazná vyhláška o zvláštních požadavcích na druh paliva pro malé zdroje znečišťování

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
16.01.1996
-
18.01.1996
01.12.2000 - 09/2000

ROK 1995

číslo název předpisu termíny  
14/1995

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.12.1995
-
01.01.1996
04.11.1997 - 09/1997
13/1995

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 7.2.1995 o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.12.1995
13.12.1995
13.12.1995
stále platí
12/1995

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
12.12.1995
-
13.12.1995
01.06.1996 - 
06/1996
11/1995

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení diferencovaných sazeb nájemného z nebytových prostor ze dne 7.2.1995 a její změna a do-plněk ze dne 13.6.1995

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.10.1995
-
01.10.1995
stále platí
09/1995

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
22.08.1995
-
06.09.1995
30.04.1996 - 04/1996
06/1995

Obecně závazná vyhláška o územním plánu centrální zóny – regulačním plánu města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.06.1995
-
14.06.1995
OOP - 1/2011
05/1995

Obecně závazná vyhláška o prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
13.06.1995
-
14.06.1995
26.06.2012 - 05/2012
04/1995

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
18.04.1995
-
01.07.1995
12.05.1998 - 06/1998
02/1995

Obecně závazná vyhláška o povinném provedení komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště pro rok 1995

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
07.02.1995
-
01.03.1995
12.03.1996 - 02/1996

ROK 1994

číslo název předpisu termíny  
10/1994

Obecně závazná vyhláška která stanovuje Řád pro pohřebiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
06.09.1994
-
01.10.1994
01.09.1996 - 08/1996
08/1994

Obecně závazná vyhláška o prodeji zboží a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami na veřejných prostranstvích

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.06.1994
-
15.07.1994
01.01.2002 - 14/2001
07/1994 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.06.1994
-
15.07.1994
30.01.1994 - 04/1996
06/1994

Obecně závazná vyhláška o likvidaci domovního odpadu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
28.06.1994
-
01.07.1994
03.03.1998 - 02/1998
04/1994

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze vstupného

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
03.05.1994
-
01.07.1994
30.04.1996 - 04/1996
03/1994

Obecně závazná vyhláška, která stanovuje Tržní řád městské tržnice v ulici Na Stavidle, Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.03.1994
-
01.01.1994
01.01.2002 - 13/2001
02/1994

Obecně závazná vyhláška o zvýšení nájemného z bytů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.03.1994
-
01.08.1994
29.04.2006 - 04/2006
01/1994

Obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
11.01.1994
-
26.01.1994
31.12.1998 - 08/1998

ROK 1993

číslo název předpisu termíny  
06/1993

Obecně závazná vyhláška o parkování na městských parkovištích vybavených parkovacími automaty

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.08.1993
-
01.09.1993
23.04.1997 - 02/1997
05/1993

Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.08.1993
-
01.09.1993
11.05.2001 - 04/2001
04/1993

Obecně závazná vyhláška o nájmu městských bytů

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.06.1993
-
01.07.1993
11.05.2001 - 06/2001
03/1993

Obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
01.06.1993
-
01.07.1993
22.12.2000 - 13/2000

ROK 1992

číslo název předpisu termíny  
04/1992

Obecně závazná vyhláška o evidenci provozoven na území města Uh. Hradiště

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.12.1992
-
01.01.1993
22.12.2000 - 11/2000
03/1992

Obecně závazná vyhláška chov a držení zvířat na území města

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.12.1992
-
01.01.1993
01.01.2004 - 13/2003
01/1992

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty ve městě

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
08.12.1992
-
01.01.1993
07.01.2005 - 09/2004

ROK 1991

číslo název předpisu termíny  
05/1991

Obecně závazná vyhláška o městské policii

schváleno:
zveřejněno:
účinnost od:
platnost do:
17.12.1991
-
01.01.1992
14.09.2000 - 
07/2000