Objemný odpad nepatří ke kontejnerům

Objemný odpad I přes veškerá upozornění se stále objevují případy ukládání odpadu, který patří do sběrného dvora, v blízkosti sběrných míst komunálního odpadu.

Někteří lidé, bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu, kusy nábytku, staré matrace, vysloužilé elektrospotřebiče, či nejrůznější odpad z rekonstrukcí bytů a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad patří výhradně do sběrných dvorů.
 

Díky vyššímu počtu kontejnerů na tříděný odpad a přidělení sběrných nádob na bioodpad do všech domácností, ale hlavně díky možnosti bezplatného uložení objemného odpadu, stavební suti apod. ve sběrných dvorech nebo ve středisku sběrných surovin je nyní situace s černými skládkami poněkud lepší, než před lety, přesto jsou ale místa, kde problémy přetrvávají.

 

Některá kontejnerová stání jsou pro nadměrné ukládání nepatřičného odpadu z domácností řešena opakovaně: Stará Tenice, sídliště Východ, Štěpnice, oblast garáží na Revoluční ulici a další.

 

Kdo takový odpad vyhodí, si neuvědomuje, že za něj někdo jiný jeho nepořádek musí uklidit. Roční platba za svoz odpadů se na odvoz směsného odpadu nevztahuje a město za odvoz odpadu, který patří do sběrného dvora navíc vynakládá každý rok kolem 150 tisíc korun navíc. Za takovou částku by se dala postavit alespoň dvě další nová sběrná místa.


Ze strany městské policie hrozí pachateli přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst.1, písm. h, z.č.200/1990 Sb. bloková pokuta do výše 1000Kč. Je nutné dodat, že k takovému řešení se přistupuje v případech, kdy nevzniklo poškození životního prostředí, pachatel odstraní odpad a místo uvede do původního stavu a jedná se o skládku malého rozsahu (jednotlivé kusy apod.)

 

V Uherském Hradišti jsou dva sběrné dvory. Město není jejich vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové mohou bezplatně (do stanovených ročních limitů na občana), odevzdávat odpady nejen občané Uherského Hradiště, ale i občané z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu.

 

 

Úvodní snímek je z městské části Uherské Hradiště-Sady ze dne 31. 1. 2017