Obnova části městských hradeb je dokončena

IMG_0460.JPG Uherské Hradiště odhalilo úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova. Významný doklad historie opevnění města, který přímo navazuje na přilehlý bastion, je nyní přístupný veřejnosti. Ta může na místě vidět také část překvapivé podoby původního zdiva vodního příkopu, které bylo nalezeno pod úrovní terénu.

To, že nevzhledná cihlová nadezdívka za Klubem kultury stála po celé své délce na pozůstatku městských hradeb, tušil až donedávna jen málokdo. Na začátku roku se město Uherské Hradiště rozhodlo přiblížit tuto důležitou součást historie občanům i návštěvníkům města, zeď zbouralo a hradby se zaskvěly ve své původní podobě.     

Obnova pozůstatků městského opevnění za Klubem kultury byla původně připravována jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které vystupuje nad terén. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy.

V hloubce 1,2 – 1,5 m pod terénem, v místě provedeného sondážního výkopu bylo překvapivě obnaženo hradební zdivo z přesných obrovských kamenných bloků ve čtyřech vrstvách, které pokračovalo až do hloubky cca 3,5m.

„To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se až do doby nálezu vůbec nevědělo. Nález, tedy s největší pravděpodobností zdivo dávného vodního příkopu, je po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice,“  upřesnil starosta města Stanislav Blaha.

Při stavebních úpravách byla odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného Klubu kultury stával městský pivovar.  Došlo k ošetření původních kamenů, některé dožité byly vyměněny.  Práce dále zahrnovaly úpravy dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch.

Obnova této části městských hradeb začala letos v dubnu a trvala až do listopadu. Úpravy přišly na 7,9 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury.

Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána a to v roce 2010.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz