Obnovený kříž u kostela Zvěstování Panny Marie

kříž u Františkánů.JPG V plné kráse se nedávno objevil kříž pocházející z devatenáctého století, který stojí poblíž vstupu do kostela Zvěstování Panny Marie.

V minulosti byl zásahem vandalů litinový kříž odlomen od pískovcové základy a zůstalo z něj jen torzo. Dílo patří do souboru památek františkánského kláštera, jehož majiteli jsou Bratři františkáni v Uherském Hradišti.   Restaurování provedl MgA. Tomáš Martinák. Práce spočívaly v očištění a doplnění pískovcové soklové architektury a obnově torza litinového prvku včetně zlacení těla Krista, svatozáře, hada obtočeného u paty kříže a nápisu INRI. Celkové náklady na obnovu dosáhly částky téměř 150 tisíc korun, valnou část (120 tisíc) pokryla dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz