Obsahové náplně jednotlivých živností

Zde mohou podnikatelé najít odkaz na nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Na internetové stránce https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/  Ministerstva průmyslu a obchodu mohou podnikatelé najít úplné znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (řemeslných, vázaných, koncesovaných a živnosti volné podle oborů) jak jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 živnostenského zákona.